Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Billigt preparat mot ventrombos lika bra som dyrt

Publicerad: 23 augusti 2006, 08:49

Den gamla, billigare formen av heparin kan fungera lika bra mot djup ventrombos som det dyrare lågmolekylära heparinet. Det visar en amerikansk studie som publiceras i Jama i dag, onsdag.


Enligt studien kostade en sex dagar lång behandling med ofraktionerat heparin motsvarande omkring 260 kronor per patient. Detta kan jämföras med behandlingskostnaden för det lågmolekylära heparinet, som var motsvarande drygt 5 000 kronor.

I den randomiserade studien, som gjordes vid McMaster university och Henderson research centre i Hamilton, Ontario, ingick 697 patienter med akut djup ventrombos. Av dem fick 345 injektioner av ofraktionerat heparin och 352 injektioner av lågmolekylärt heparin.

I den förstnämnda gruppen fick 3,8 procent av patienterna en ny djup ventrombos. Bland dem som fick lågmolekylärt heparin var motsvarande siffra 3,4 procent. Förekomsten av större blödningar under de första tio dagarna av behandlingen var jämförbar i de båda grupperna.

Behandlingen gavs polikliniskt för 72 procent av dem som fick ofraktionerat heparin och 68 procent av dem som fick den lågmolekylära formen.

Studiens resultat pekar också mot att det inte är nödvändigt att justera läkemedelsdosen under behandlingen genom kontroller av blodets förmåga att koagulera. Enligt en ledarkommentar i samma nummer av Jama behöver resultaten prövas i en dubbelblind studie innan det går att slå fast att sådana kontroller och justeringar av dosen inte behövs.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News