Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Blankettarkiv

Publicerad: 17 augusti 2010, 09:35

Som en tjänst till förskrivande läkare och sjuksköterskor har Dagens Medicin skapat ett bibliotek med länkar till viktiga blanketter och formulär från myndigheter och organisationer. Dokumenten är i pdf eller word.


Försäkringskassans blanketter

Läkarutlåtande hälsotillstånd

Läkarutlåtande för rehabilitering m m

Läkarutlåtande för arbetsskada

Närståendepenning

Läkarutlåtande ögonsjukdom

Moderskapsintyg

Anmälningar och ansvarsfrågor

Anmälan enligt Lex Maria

Anmälan till smittskyddsläkaren

Anmälan enligt vapenlagen

Anmälan om tillbud medicintekniska produkter

Rapportering av avvikelser med medicintekniska produkter

Anmälan om misstanke om brott mot barn

Anmälan om yrkesverksamhet

Anmälan av säkerhetsrelaterade uppgifter

Läkarintyg godmanskap

Läkarintyg förvaltarskap

Anmälan till cancerregistret

Anmälan av biobank

Rapport om utlämnande av vävnadsprov

Rapport om fosterskada

Intyg och undersökning

Dykintyg

Läkarundersökning för fallskärmshoppare

Läkarintyg

Hälsoundersökning

Skattningsformulär och checklistor

Checklista för säkerhet vid operationer

Klocktest

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

The Mood Disorder Questionnaire (MDQ)

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)

Patientformulär (PF)

Vuxen-Självrapportskala-VI.I (ASRS-VI.I) Screening

Sömndagbok

Alkoholvanor (AUDIT)

Droganvändning (DUDIT)

Frågeformulär vid urinläckage hos kvinnor

I-PSS - Symtomskattning vid prostatabesvär

Läkemedelsblanketter

Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Förskrivningsrätt för barnmorskor

Biverkningsrapport

Licensmotivering för inte godkänt preparat

Körkortsärenden

Alkohol, narkotika och läkemedel

Ansökan om dispens från medicinska krav

Diabetesintyg

Körkort - läkares anmälan om medicinsk olämplighet

Läkarintyg för ansökan om körkortsbehörighet

Synintyg för körkort

Dödsfall

Dödsorsaksintyg

Dödsbevis

Protokoll för bestämmande av människas död

Psykiatri

Vårdintyg psykiatrisk tvångsvård

Individrapport

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Kvartalsrapport psykiatrisk tvångsvård

Ansökan om legitimation och specialistkompetens

Ansökan om legitimation som läkare

Ansökan om legitimation som sjuksköterska

Ansökan om legitimation som röntgensjuksköterska

Ansökan om legitimation som specialistsjuksköterska

Ansökan om legitimation som sjukgymnast

Ansökan om legitimation som barnmorska

Ansökan om legitimation som biomedicinsk analytiker

Ansökan om legitimation som apotekare

Ansökan om legitimation som receptarie

Ansökan om specialistkompetens som läkare

Ansökan om bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare

Begäran om särskilt förordnande av icke legitimerad läkare

Legitimationsärenden utland

Ansökan om specialistkompetens med utbildning i annat EU-land 

Prövning av utländsk utbildning för läkare

Prövning av utländsk vårdyrkesutbildning

Application for specialist qualification

Ansökan specialistsjuksköterska utanför EU-området

Begäran om intyg för erkännande i annat land

Graviditet, abort och sterilisering

Ansökan om tillstånd till abort

Medicinsk utredning tillstånd till abort

Psykosocial utredning abort

Rapport legala aborter

Ansökan om tillstånd till sterilisering

Läkarutlåtande enligt steriliseringslagen

Bekräftelse på mottagen information enligt steriliseringslagen

Samtycke till insemination

Samtycke till befruktat ägg

Samtycke från givare av ägg eller sperma

Rapport efter abort på grund av fosterskada

Jävsdeklaration

Jävsdeklaration

Jävsdeklaration brukarorganisationer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev