Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

"Erik Elmstedt har en felaktig bild av verksamheten i Salus Ansvar Liv "

Publicerad: 26 november 2003, 12:10

Vi arbetar kontinuerligt med att minska kostnaderna och under de senaste åren har vi genomfört omfattande neddragningar i såväl driftskostnader som i antalet anställda, skriver Carl-Viggo Östlund, ordförande i Salus Ansvar Liv.


I ett debattinlägg i Dagens Medicin nr 47/03 hävdar Erik Elmstedt att Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar har höga driftskostnader. Jag uppskattar hans intresse i frågan och tar synpunkterna på största allvar. Däremot håller jag inte med om hans påstående. Vi arbetar kontinuerligt med att minska kostnaderna och under de senaste åren har vi genomfört omfattande neddragningar i såväl driftskostnader som i antalet anställda.

Elmstedt ställer sex frågor, se ruta till höger. Vad gäller fråga ett och två så är faktum att Salus Ansvar Liv inte är satt i run-off utan bolaget bedriver försäljningsverksamhet och nytecknar försäkringar. Att utvärdera effekten av en försäljningsinsats på basis av ett halvår, som Erik Elmstedt gör, är inte möjligt. Det är en alldeles för kort tidsperiod. Dessutom bör man vara extra försiktig när man tittar på det första halvåret 2003 mot bakgrund av den offentliga debatten och det negativa fokus som funnits runt hela livbolagsbranschen.

I sin kostnadsjämförelse under fråga tre fokuserar Elmstedt på ett enstaka tal i ett enstaka bolag som är satt i run-off och som dessutom förvaltar drygt 30 gånger större placeringstillgångar än Salus Ansvar Liv. Det är en jämförelse som inte låter sig göras.

När det gäller fråga fyra och fem framgår det av årsredovisningen för Salus Ansvar AB år 2002 att Provisionsintäkterna från sakagenturrörelsen utgör 105 miljoner kronor. För 2001 var intäkterna 99 miljoner kronor och för år 2000 var intäkterna 140 miljoner kronor. Provisionsintäkterna ska täcka kostnader för intäkternas förvärvande, det vill säga försäljningskostnader och administrativa kostnader inklusive personal. Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar har inga sådana kostnader och därmed inga provisionsintäkter.

Fråga sex ska ses mot bakgrund av sakförsäkringsbranschens utveckling under slutet av 1990-talet. Accelererande skadekostnader, bland annat kraftigt ökade kostnader för whiplash-skador, ledde till dåliga resultat. Därför erhölls ingen ersättning för nyteckningsrätten utan den som drev agenturverksamheten vidare skulle enbart erhålla en provision i nivå med mäklarprovision.

Erik Elmstedts slutsatser grundar sig dess värre på en felaktig uppfattning om verksamheten och jag hoppas att detta svar bidrar till att han får en mer korrekt bild.

Carl-Viggo Östlund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev