Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag23.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ekonomi

Facken vill koncentrera sjukvården

Publicerad: 28 Oktober 2002, 12:27

Läkarförbundet och Vårdförbundet vill att staten tar ett större ansvar för samordningen, planeringen och finansieringen av den högspecialiserade vården. Men inget av förbunden vill att staten tar över universitetssjukhusen.


I december 2001 avslöjade socialminister Lars Engqvist i Dagens Medicin att han vill lansera en nationell handlingsplan för den högspecialiserade vården och universitetssjukhusen, se nr 50/01.  Läkarförbundet sätter inom kort igång ett internt arbete med att formulera förbundets samlade synpunkter om den kommande nationella handlingsplanen. Men Läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin klargör att förbundet redan nu har tydliga synpunkter på några av huvuddragen.  - Den högspecialiserade vården är dyr, nära knuten till forskning och berör få patienter. För forskningens och kunskapsutvecklingens skull krävs att kunskapen samlas på färre händer än i dag. Ett litet landsting klarar inte den uppgiften själv. Därför måste staten, i samarbete med huvudmännen i landstingen, ta ett ökat ansvar för organisationen och finansieringen av den högspecialiserade vården.  Detta innebär en statlig styrning av var den högspecialiserade vården ska förläggas, vilket innebär att universitetssjukhus som i dag ägnar sig åt exempelvis avancerade transplantationer fråntas den uppgiften.  - Vi måste vara öppna för en diskussion om att dela upp den högspecialiserade vården och koncentrera den till vissa platser i landet. Inom fem-tio år bedömer jag att detta också blir nödvändigt i ett europeiskt perspektiv. Vissa kostnadskrävande och högt specialiserade behandlingar för få patienter måste koncentreras till några få platser i Europa, säger Bernhard Grewin.  Vill inte förstatliga sjukhusen  Däremot förordar Läkarförbundet inte att staten tar över universitetssjukhusen från landstingen.  - Det finns inget som säger att staten skulle vara en bättre arbetsgivare än landstingen, säger Bernhard Grewin.  Inte heller Vårdförbundet vill ha statliga universitetssjukhus. Däremot vill förbundet att staten tar ett fast grepp om den högspecialiserade vården.  - Staten måste ta det övergripande ansvaret för att finansieringen och planeringen av den högspecialiserade vården samordnas i Sverige, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Vad är det för fel med organisationen av den högspecialiserade vården i dag?  - Vi vet att vi har för många universitetssjukhus i förhållande till vår befolkning. Vi vet att det pågår en dragkamp mellan universitetssjukhusen om var man ska få göra de avancerade behandlingarna.

Innebär det att den högspecialiserade vården måste koncentreras till färre platser?  - Ja. Vi vill ha en tydlig och överskådlig ansvarsfördelning, så att vi kan se vad vi kan samverka om och var kompetensen ska samlas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev