Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Flera aborter vanligare bland invandrarkvinnor

Publicerad: 18 november 2003, 12:33

Invandrarkvinnor är klart överrepresenterade bland abortsökande kvinnor. Dessutom ökar risken när kvinnorna bott i landet en längre tid.


Majoriteten av de familjer som har invandrat till Sverige under de senaste decennierna kommer från länder med restriktiv abortlagstiftning. Trots detta visar studier från Karolinska sjukhuset i Solna att kvinnor som är födda i andra länder är klart överrepresenterade bland abortsökande kvinnor. Dessutom var risken för upprepade aborter mer än fördubblad bland de invandrade kvinnor som hade låg utbildningsnivå och bland dem som hade varit i Sverige längre än tio år jämfört med de svenskfödda kvinnor som ingick i studien.  Lotti Helström, överläkare vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Solna, och ansvarig för studien anser att orsakssambanden bakom detta är mycket komplexa.  - Men en viktig faktor tror vi är att många av kvinnorna kommer från en patriarkal miljö där deras män även bestämmer över fertiliteten. Det kan i sig skapa negativa attityder mot preventivmedel, vilket också kan förklara varför risken att genomgå en abort ökar med stigande ålder och med den tid kvinnorna har varit i Sverige, säger Lotti Helström.  Fler invandrare än förväntat  I studien ingick samtliga 1286 kvinnor som sökte till Karolinska sjukhuset för att genomgå en abort under ett år. Deltagarna fick genomgå en intervju där de bland annat tillfrågades om sitt födelseland, arbets- och boendeförhållanden, utbildning, tidigare barnafödande och aborter samt erfarenhet av preventivmedel.  Andelen invandrarkvinnor var betydligt högre än förväntat. I de bostadsområden i Stockholm där de abortsökande kvinnorna bodde var 29 procent födda utomlands, men samtidigt utgjorde invandrarkvinnorna 37 procent av dem som kom till kvinnokliniken för abort.  Hade fler födda barn  Kvinnorna representerade 77 olika länder, varav de största invandrargrupperna bestod av personer från Iran, Irak och Eritrea, vilket enligt forskarna väl representerar fördelningen av invandrare som kommer till Sverige.  Gemensamt för invandrarkvinnorna var att de hade mindre erfarenhet av preventivmedel, de hade fler födda barn och hade genomgått fler aborter än kvinnor födda i Sverige.  De främsta skäl som kvinnorna angav för att genomgå en abort var problem med relationen, dålig ekonomi och att ett barn inte går ihop med arbete, eller utbildning.  Viveca Odlind, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet och verksam vid Läkemedelsverket, som har arbetat med studien, anser att detta visar på de socioekonomiska skillnader som råder mellan invandrarkvinnor och svenskfödda kvinnor.  - Utlandsfödda kvinnor angav inte några annorlunda skäl till beslutet att genomgå en abort än vad de svenskfödda kvinnorna gjorde. Det visar att invandrarkvinnor i grunden har samma problematik som de svenskfödda. Men samtidigt har de ofta sämre utbildning och sämre ekonomi, och en besvärligare social situation, vilket i sig är förenat med en ökad risk att genomgå en abort, säger Viveca Odlind.  Invandrare ingen homogen grupp  Lotti Helström och Viveca Odlind anser att resultatet också visar att sjukvården inte tar hand om invandrarkvinnor på ett bra sätt, exempelvis när det gäller rådgivning om preventivmedel som är anpassad till just deras behov.  - Ett problem är att vi ofta ser på invandrare som en homogen grupp, vilket de inte är. Därför är det viktigt att individanpassa den rådgivning som ges till dessa kvinnor, precis som vi bör göra till andra grupper med speciella behov, till exempel ungdomar. Det är även viktigt att göra vården mer tillgänglig för dessa kvinnor, exempelvis genom att använda tolkar i högre grad, eller att anpassa öppettider, säger Lotti Helström.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev