Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Flera biverkningar när Cipramil byts till kopia

Publicerad: 2 juni 2003, 11:34

Det antidepressiva läkemedlet Citalopram har vid elva olika tillfällen gett biverkningar hos patienter som fått sina mediciner utbytta enligt generikareformen. Nu har Läkemedelsverket inlett en kvalitetsutredning om Citalopram.


Sedan den så kallade generikareformen trädde i kraft den 1 oktober i fjol är apotekspersonal skyldig att byta ut förskrivna läkemedel mot billigaste likvärdiga alternativ, förutsatt att läkaren inte angivit på receptet att så inte får ske. För att ett läkemedel ska anses vara likvärdigt ska det innehålla samma aktiva substans och klassas som utbytbart av Läkemedelsverket.  Gör en särskild notering  Dagens Medicin har tidigare berättat att vissa patienter fått biverkningar av utbytet, se nr 13/03. Sedan mars i år gör Läkemedelsverket en särskild notering om en biverkning har uppstått efter ett generikautbyte. Nu har myndigheten fått 29 rapporter om reaktioner efter utbyten. I rapporterna nämns 38 fall av biverkningar, och i 31 fall anser Läkemedelsverket att det finns ett troligt samband mellan reaktionen och läkemedelsbytet. Tre läkemedel har fått flera rapporter:  * Citalopram, som ges vid depression, har vid elva olika tillfällen rapporterats ge biverkningar efter utbyte från Cipramil. Patienterna har bland annat fått ångest, oro, huvudvärk, muskelkramper och blivit aggressiva. Läkemedelsverket har klassat reaktionerna som ej allvarliga.  * Fluoxetin, även det ett antidepressivt läkemedel, ligger bakom två rapporter om ej allvarliga biverkningar.  * Metoprolol, som behandlar högt blodtryck, har rapporterats ge biverkningar vid fyra tillfällen efter utbyte. Två gäller allvarliga biverkningar där patienten drabbats av rymtrubbningar i hjärtat.  Övriga rapporter gäller endast ett läkemedel vardera. Enligt Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för biverkningsenheten på Läkemedelsverket, kan läkemedel ge olika biverkningar trots att de innehåller samma aktiva substans:  - Det kan bero på vilka hjälpämnen som ingår i läkemedlet, till exempel färgämnen eller bindmedel.  Läkemedelsverket ska nu göra laboratorieanalyser av Citalopram.  - Rent formellt har vi möjlighet att återkalla en batch, alltså en tillverkningsomgång, om det finns brister i kvaliteten, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.  Tror att patienter blir besvikna  Jan-Christer Tjernström, Nordenchef för generikaföretaget Biochemie, som ingår i Novartis och är ett av de företag som säljer Citalopram, menar att en del patienter blir besvikna när deras läkemedel byts, och att det i sig ger upphov till biverkningsrapporter.  - En del känner sig lurade när de får en annan produkt - och då säger de att de fått biverkningar. Nu vet inte jag om det är så i det här fallet, men det är vanligt när det gäller psykofarmaka, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev