Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Försiktigt stöd för statiner mot multipel skleros

Publicerad: 14 maj 2004, 07:51

I en klinisk studie av 30 patienter med multipel skleros, MS, sågs en nedgång av antalet förändringar i hjärnan efter ett halvårs behandling med simvastatin. Studien publiceras i Lancet. I en kommentar uttrycks en försiktig optimism om behandlingen, men mycket forskning återstår innan man vet om statiner ger en klinisk nytta för MS-patienter.


På senare år har flera nya läkemedel godkänts för behandling av skov vid multipel skleros. Men inget är effektivt för alla patienter, alla måste ges som injektioner och är dyra. Statiner har vid sidan av blodfettsänkande även antiinflammatoriska egenskaper. De är enkla att ta och förhållandevis billiga. Statiner interagerar med inflammationsfaktorer i centrala nervsystemet och tros kunna förändra balansen mellan antiinflammatoriska och proinflammatoriska cytokiner så att inflammationen dämpas.  Forskare från bland annat Medical University of South Carolina, Charleston, USA, gjorde en öppen studie av 30 patienter med MS som befann sig i en aktiv fas. Ingen av patienterna hade behandlats med interferoner eller glatiramer under den närmast föregående tremånadersperioden och ingen hade behandlats med kortison den senaste månaden.  Efter en inledande tremånadersperiod där patienterna undersöktes med magnetkamera varje månad behandlades de med 80 milligram simvastatin per dag i sex månader. Under de tre sista månaderna av behandlingen undersöktes de igen en gång per månad med magnetkamera, MR.  Det genomsnittliga antalet förändringar som kunde upptäckas med gadoliniumförstärkt MR minskade med 44 procent efter behandlingen jämfört med status före studien. Volymen hos förändringarna minskade med 41 procent. Behandlingen påverkade inte antalet monocyter eller lymfocyter. Studien kunde inte påvisa någon skillnad i utsöndringen av proinflammatoriska och antiinflammatoriska cytokiner.  Två patienter hade en kliniskt betydelsefull leverpåverkan och tre rapporterade muskelsvaghet som möjligen berodde på behandlingen.  I en medicinsk kommentar uttrycks en försiktig optimism, men det betonas att få patienter och frånvaron av en kontrollgrupp innebär att resultaten måste tolkas med försiktighet. Det minskade antalet förändringar kan vara en återgång som inträffat oavsett läkemedelsbehandlingen.  Men kommentarförfattarna Chris H Polman och Joep Killestein, Amsterdam, Nederländerna, anser att studien är ett stort steg framåt, om än bara ett första steg. Vidare forskning behövs för att avgöra klinisk effekt av statiner, vilka doser som behövs och om effekten varierar för olika statiner. Värdet av kombinationsterapi bör också studeras, anser de. Det är viktigt, skriver de, att den "potentiella charmen" hos statiner (användarvänlighet och låg kostnad) inte leder till en farlig "bumerangeffekt" om vetenskapliga studier äventyras av en omfattande okontrollerad användning.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev