Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ekonomi

Fyra landsting är på väg att förändra patientavgifterna

Publicerad: 18 november 2002, 13:13

De flesta sjukvårdshuvudmännen låter patientavgifterna ligga fast vid årsskiftet. Men hos fyra av dem väntas förändringar, visar en undersökning som Dagens Medicin har gjort. I Stockholms läns landsting finns förslag på att flera avgifter helt ska tas bort, trots underskottet på 4,2 miljarder kronor.


De sjukvårdshuvudmän som har större förändringar på dagordningen är Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Landstinget Västmanland och Jämtlands läns landsting.   I Västra Götalandsregionen beslutade regionstyrelsen i förra veckan att stödja hälso- och sjukvårdsnämndens förslag om nya patientavgifter. Om förslaget går igenom i regionfullmäktige den 10 december, kommer det att innebära många förändringar. Bland annat införs ett jourtillägg på 80 kronor vid besök i primärvårdens jourverksamhet och ett besök hos distriktssköterskan, som i dag är kostnadsfritt, kommer att kosta 60 kronor.  Dessutom kommer avgifterna för läkarbesök att höjas, såväl inom primärvården som på akut- och specialistmottagningar.  Stockholm vill sänka avgifter  I Stockholms läns landsting gör man tvärtom. Den politiska majoriteten, s, v och mp, vill ta bort avgiften på 60 kronor för besök hos distriktssköterskan och även de 120 kronor som barn och ungdomar betalar på akutmottagningarna.   Förslagen har lagts fram i budgeten för 2003, trots det stora underskottet på 4,2 miljarder och en planerad skattehöjning på 1 krona och 30 öre. Enligt sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) är det ännu inte säkert när ändringarna kan genomföras.   - Det här är frågor som vi driver, och som vi har ambitionen att genomföra så snart det är möjligt. Just nu är vi mitt uppe i budgetarbetet och jag kan inte ge närmare besked för tillfället, säger hon.  I Landstinget Västmanland finns förslag på höjda avgifter för besök hos specialist- och akutmottagningar, men avgiften för läkarbesök i primärvården låter man vara kvar på 100 kronor. Avgiften för besök med remiss hos specialist höjs från 60 till 100 kronor, liksom sjukvårdande behandling som blir 20 kronor dyrare. Däremot sänks tillägget för hembesök med en tia, från 60 till 50 kronor.  Orsaken till förändringarna är dels att landstinget vill styra patientströmmarna från akutmottagningarna till primärvården, dels den harmonisering av patientavgifterna som sju mellansvenska landsting strävar efter att åstadkomma sinsemellan.  Bred politisk uppslutning finns  - Landstinget Västmanland har haft lägre patientavgifter än grannlandstingen. Det finns en ganska bred politisk uppslutning kring de här förslagen, och som jag ser det är det inga dramatiska förändringar, säger Glenn Andersson (s), ordförande i landstingsstyrelsen i Landstinget Västmanland.  Beslut om ändringarna fattas i landstingsfullmäktige den 9 december.  Även i Jämtlands läns landsting har den politiska majoriteten, som består av s och v, lagt fram förslag på en höjning av avgiften för läkarbesök i primärvården. Enligt förslaget ska avgiften höjas från 100 till 140 kronor. Landstingsfullmäktige fattar beslut i frågan den 26-27 november.  Även hos andra sjukvårdshuvudmän har förslag om ändrade avgifter presenterats, men inga av dessa förslag innebär stora förändringar. Ett exempel är Västerbottens läns landsting, där förslag om avgiftsfrihet för 23- och 26-åringar vid gynekologiskt cellprov har lagts fram, ett annat Landstinget i Uppsala län, där avgiften för naprapatbehandling kan höjas från 80 till 120 kronor.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev