Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Halverade kostnader med ny sårvård

Publicerad: 19 november 2015, 06:10

Birgit Svensson får sitt sår omlagt av sjuksköterskan Hanna Andersson.

Foto: Maria Claesson

Bensår läkte ut och kostnaderna för sårvården inom hemsjukvården halverades. Ett projekt i Nässjö har gett patienter med svårläkta sår nytt hopp.


– Vi hade en patient som i många år gått med ett sår som vi lyckades få läkt på bara några veckor. Det blir en väldig frihet för patienten att slippa smärtan, lukten och alla omläggningar, säger sjuksköterskan Hanna Andersson.

Annat var det förut. Trots att nya och mer effektiva förband kommit ut på marknaden använde sjuksköterskorna i Nässjö kommun samma förband som tidigare och det saknades enighet kring vilka behandlingar och omläggningar som gav bäst effekt.

– Det brast ibland. Vi såg att kompetensen skiftade och att sjuksköterskorna jobbade på väldigt olika sätt med sårbehandling. Vi gjorde en ny upphandling kring förbandsmaterial och såg att det fanns nya, moderna material som vi inte använt tidigare, säger Margareta Lägervik, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nässjö kommun.

Tillsammans med den upphandlade leverantören startades ett halvårslångt projekt för att styra upp det hela: Nya förband, utbildning och nedskrivna rutiner för vilka förband som ska användas till vilka sår. I projektet deltog ett trettiotal patienter som alla hade sår sedan mer än sex veckor tillbaka. Vid projektets slut hade nära hälften av såren läkt ut och resten hade förbättrats väsentligt. Samtidigt hade kostnaderna för sårvården mer än halverats.

– Främst är det tidsåtgången och restiden för sjuksköterskorna som vi har sparat in på. Vi använder dyrare förband numera men de läker såren snabbare och behöver inte bytas lika ofta.

I stället för tre omläggningar i veckan klarar sig patienterna ofta med en såromläggning varje vecka.

– Läkningsprocessen blir mer effektiv om vi stör såret så lite som möjligt. Men det har varit en pedagogisk utmaning att förklara det för patienterna. Kommer sköterskan tre gånger i veckan tror man gärna att det blir bra och ordentligt gjort, medan bara ett besök i veckan kan tolkas som att vi bara försöker spara pengar, säger Margareta Lägervik.

– Och när man börjar använda andra typer av förband, exempelvis ocklusionsförband, luckras den döda vävnaden upp och försvinner. Därför kan såret upplevas som lite större i början. Då får man förklara att det är ett tecken på läkning, säger Hanna Andersson.

Under projektets gång har hon fått läsa en högskolekurs i avancerad sårbehandling och 20 procent av hennes arbetstid har vikts för sårvård. Hädanefter är det hon som ska leda arbetet och ge stöttning åt kommunens vårdpersonal i frågor som rör svårläkta sår. Så även om projektet tekniskt sett är avslutat finns inga planer på att lägga det nya arbetssättet på hyllan.

– Jag hade nog inte vågat hoppas på att det skulle ge så här bra resultat, säger Margareta Lägervik.

ANNA-CAJSA TORKELSSON

Dela artikeln: