Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Här är alla överenskommelser mellan regeringen och SKR

Publicerad: 17 augusti 2021, 03:59

Regeringen sluter årligen överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Ibland kan de också vara fleråriga. Här är de som gäller under 2021.


Ämnen i artikeln:

SKRCovidvaccinFörlossningsvårdPrimärvård

■  Överenskommelse om vaccinering mot covid-19
Staten står för kostnaden för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Staten ersätter regionerna med 400 miljoner kronor för förberedelser 2021 samt per given vaccindos och premierar de skyndsamt vaccinerar exempelvis äldre med sammanlagt 700 miljoner kronor.

Ökad nationell testning för covid-19, 2021
Staten betalar olika schablonbelopp för att regionerna ska erbjuda avgiftsfria PCR-tester och serologiska tester i syfte att minska sprittspridning och smittans effekter. 250 miljoner går till smittspårning men är en satsning som kan förlängas.

■ Överenskommelse om tillfrisknandebevis i covidbevis. Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2021 för att säkerställa inrapporteringen från regionerna till covidbevisen i fråga omrör tillfrisknande. Av dessa går 7 miljoner  till SKR, som bland annat ska arbeta med säkerhets- och behörighetslösningar kring rapporteringen. (Tillägg till testningsöverensskommelsen).

Insatser inom området psykisk hälsa 2021
Statligt stöd till utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner inom området 2021–2022. Regioner och kommuner ska ges bättre förutsättningar att ta till sig ”bästa tillgängliga kunskap” och ges möjlighet att ta fram nya vårdformer för olika målgrupper och förebygga självmord.

Öka tillgängligheten i hälso- och sjukvård 2021
Syftar till att premiera hållbara insatser för att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Ersättningen är prestationsbaserad och omfattar totalt nära 2,9 miljarder kronor.

Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021
Ersättning till införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp, till nationella kvalitetsregister och insatser för säkrare vård samt Strama. Omfattar totalt nära 500 miljoner kronor, varav regionerna svarar för 100 miljoner kronor.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021
Ersättning för insatser med standardiserande vårdförlopp, satsningar inom barncancervård, förebyggande insatser och tidig diagnos, rehabilitering, palliativ vård, kompetensförsörjning och forskning. 500 miljoner kronor.

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2021
Ska ge kommunerna möjligheter att utveckla äldreomsorg genom digitalisering. Omfattar 200 miljoner kronor, varav 16 miljoner till SKR till ett kompetenscenter.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2021
Satsning på förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa samt neonatal vård med mera. 1,3 miljarder kronor för 2021.

Läkemedelsförmånerna 2021
Omfattar det statliga bidraget för läkemedelsförmånerna på totalt 33, 4 miljarder kronor.

God och nära vård 2021
Överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Omfattar 6,7 miljarder kronor. 53 miljoner kronor går till SKR för att stödja regioner och kommuner i omställningen till god och nära vård samt bland annat förstärkt ambulanssjukvård.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
Satsning på hälso- och sjukvårdens arbete med bland annat krigsorganisation och bemanning, samverkan och ledning, utbildning och traumavård. Omfattar 200 miljoner kronor, varav SKR får 4,5 miljoner för att stödja arbetet.

Källa: SKR 

Läs också:
Läkarförbundet: ”Granska SKR:s agerande i pandemin”
SKR:s vd om insynskritiken: ”Vi kan säkert förbättra oss” 

Monica Kleja

Reporter

monica.kleja@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev