Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Ingen lockades av vinstlös aktiebolagsform

Publicerad: 22 oktober 2014, 06:23

Inte ett enda SVB-bolag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, verkar inom sjukvården. Bolagsformen ger företagen inga fördelar, enligt undersökningar.


Regeringens kommande utredning om vinster i välfärden ska undersöka hur SVB-bolag eller andra nya bolagsformer kan användas i välfärden. I uppdraget ingår även att utveckla en nationell strategi för en idéburen vård.

Företagsformen SVB lanserades 2006 tillsammans med den så kallade stopplagen, som föreskrev att privatvård inte fick bedrivas i vinstsyfte. 2007 bildades 13 SVB-bolag och förra året var skaran uppe i 76 stycken, enligt en rapport som revisionsföretaget KPMG gjort åt Almega. Endast 49 av dessa företag redovisade någon omsättning. Inget av SVB-företagen bedriver offentligt finansierad sjukvård.

Varken Vårdföretagarna eller Famna, intresseorganisationen för idéburna aktörer, har några medlemmar som är SVB-bolag. Intresset för den bolagsformen har varit obefintligt, enligt Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

– Bland våra medlemmar har man inte sett några fördelar med den bolagsformen, det har till exempel inte gett några nya investeringsmöjligheter, säger generalsekreterare Lars Pettersson på Famna.

Det expansiva Bräcker Diakoni, som bland annat driver sex vårdcentraler, drivs som en stiftelse. Vd:n och direktorn Martin Ärnlöv tycker att stiftelseformen är bra eftersom verksamheterna inte ska vara vinstdrivande.

På Stockholms sjukhem har det inte förekommit några diskussioner om att gå från att vara en stiftelse till ett SVB-bolag, enligt kommunikationschefen Marianne Spiik.

Forskaren Karl Palmås vid Chalmers tekniska högskola har jämfört de svenska SVB-bolagen med de mer framgångsrika motsvarigheterna i Storbritannien och USA. En av hans slutsatser är att den svenska varianten misslyckats för att det inte skapats någon stödstruktur kring den nya bolagsformen. Det finns inga incitament för en samhällsentreprenör att välja den formen.

Den svenska regeringen har heller inte drivit någon opinion kring bolagsformen, säger Karl Palmås i en intervju på webbplatsen Social innovation.

I KPMG-rapporten framförs en rad kritiska synpunkter mot SVB-bolagen. Ägarna får ingen eller begränsad möjlighet att få återbetalning av investerad tid, kunskap och kapital. Svårigheter finns även vid försäljning av SVB-företag och med att få avkastning på det värde som bolaget skapat.

Vid en likvidation av ett sådant aktiebolag får ägarna tillbaka insatt kapital och en mindre del av vinsten. Övervinster går till Allmänna arvsfonden, enligt chefsjurist Peter Hällenfors på Bolagsverket.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev