Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Kejsarsnitt dubbelt så vanligt i rika områden

Publicerad: 18 maj 2004, 12:24

Andelen kejsarsnitt varierar starkt mellan kommunerna i Stockholm. Kvinnor från rika kommuner föder betydligt oftare med kejsarsnitt än de från fattigare kommuner.


I den invandrartäta Stockholmsförorten Botkyrka föder bara 14 procent av kvinnorna med kejsarsnitt. I några av de rikare kommunerna i norra Stockholm är kejsarsnittsfrekvensen mellan 25 och 30 procent, alltså dubbelt så hög. I några kommundelar i innerstaden ligger andelen kejsarsnitt på över 30 procent. Bilden är inte helt entydig, det finns kommuner som bryter mönstret, men där är antalet födslar litet.  Siffrorna gäller 2003, och har tagits fram av beställarkontoret på Stockholms läns landsting. Statistiken utgår från mammornas bostadsort, och tar inte hänsyn till på vilket sjukhus kvinnorna föder på.  - Vi tror att många socioekonomiskt starka kvinnor vill ha kejsarsnitt, därför att de känner oro och rädsla inför förlossningsvården i Stockholm. Vi hade stora problem med plats- och personalbrist för några år sedan, men nu är förlossningsvården i Stockholm bra. När den nya bilden sprider sig tror vi att färre kvinnor kommer att vilja föda med kejsarsnitt, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).  Ålder kan inte vara förklaringen  Att andelen skiljer sig så kraftigt mellan kommunerna kan tyda på att en del av kejsarsnitten inte är medicinskt motiverade, men det kan också finnas andra förklaringar. En är variationer i andelen förstföderskor. Dessa föder oftare med kejsarsnitt. Kejsarsnitt är också vanligare bland äldre mammor, men en uppdelning av statistiken i åldersgrupper visar att skillnaderna mellan kommunerna kvarstår även när man tittar bara på kvinnor över 35.  - Ålder kan därför inte vara förklaringen, och andelen förstföderskor kan inte heller förklara hela skillnaden, utan det måste finnas andra faktorer, socioekonomiska, kulturella eller skillnader i utbildningsnivå, säger Inger Åkrantz, kvalitetsansvarig på beställarkontor vård i Stockholms läns landsting.  En annan möjlig förklaring är att inställningen till kejsarsnitt skiljer sig åt. Det finns stora kulturella och socioekonomiska skillnader mellan kommunerna i Stockholm, som kan återspeglas i inställningen till kejsarsnitt. Kommuner som Täby, Danderyd, Stockholm och Sollentuna är relativt välbärgade med en hög utbildningsnivå. Där är andelen kejsarsnitt högre.  - I vårt upptagningsområde finns många högutbildade kvinnor, som är vana att ställa krav och som vill ha kontroll över förlossningen. Kejsarsnitt kan upplevas som mer kontrollerat, eftersom tid och plats är bestämt i förväg, säger Margareta Norman, överläkare på förlossningskliniken på Danderyds sjukhus norr om Stockholm.  Syftet inte att stoppa kejsarsnitt  I de södra förorterna är andelen invandrare högre, mammorna yngre, och andelen mammor med flera barn högre. Inom en del invandrargrupper är det också vanligt att kvinnorna inte vill föda med kejsarsnitt.  Statistiken ingår som en del i landstingets medicinska programarbete, som ska ge underlag för prioriteringar i vården. Landstinget har också tagit fram en så kallad fokusrapport om kejsarsnitt, som ska leda fram till en gemensam strategi för förlossningsvården. Men syftet är inte att stoppa kejsarsnitt utan medicinsk indikation.  - Det finns inga planer på att prioritera bort kejsarsnitt på grund av förlossningsrädsla, säger Birgitta Sevefjord.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev