Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Läkarförbundet avstår chans att granska Salus

Publicerad: 18 oktober 2006, 13:00

Om Salus Ansvars styrelse säger nej till en oberoende granskning av affärerna med livbolaget tänker Läkarförbundet ge upp frågan. Detta trots att förbundet har laglig rätt att kräva en särskild granskning.


Om Salus Ansvars styrelse säger nej till en oberoende granskning av affärerna med livbolaget tänker Läkarförbundet ge upp frågan. Detta trots att förbundet har laglig rätt att kräva en särskild granskning.

Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i våras krävde flera delföreningar en granskning av affärerna kring Salus Ansvars livbolag. Det avslogs. Fullmäktige gick i stället på förbundsstyrelsens linje och beslutade att Läkarförbundet skulle väcka frågan om en granskning i Salus Ansvars styrelse, se Dagens Medicin nr 23/06.

Läkarförbundets vd Catarina Andersson Forsman, förbundets representant i Salus Ansvars styrelse, har nu meddelat styrelseordföranden Bo Ingemarson att hon vill att frågan tas upp på nästa styrelsesammanträde, den 25 oktober.

– Jag argumenterar där för en granskning av Salus köp av Ansvar, livbolagets problem i samband med att börsen har gått ner och de interna affärerna mellan livbolaget och moderbolaget, säger Catarina Andersson Forsman.

Vad händer om övriga styrelsen skulle säga nej till en granskning?

– Då händer väl ingenting. Vi som ägare kan inte enskilt göra något, det måste vara konsensus om det i styrelsen. Dessutom har jag som delägare inte tillgång till alla de uppgifter som behövs för att göra en granskning. Bolaget måste vara positivt till utredningen för att den ska komma till stånd.

Möjlighet för minoritetsägare
Men enligt jurister som Dagens Medicin talat med finns möjligheter för Läkarförbundet att få fram den information förbundet anser sig behöva om det önskar. Salus Ansvar  AB  verkar under aktiebolagslagen och enligt den kan den som äger minst 10 procent av aktierna i ett bolag kräva en särskild granskning. Läkarförbundet äger 11 procent av kapitalet i Salus Ansvar.

– Syftet med en särskild granskning är att en minoritetsägare ska kunna åberopa denna för att genomlysa en viss affär eller en viss del av förhållandena i ett bolag, säger Bo Svensson, justitieråd och tidigare ordförande i aktiebolagskommittén.

Skulle Läkarförbundet kunna begära en särskild granskning av Salus Ansvars affärer med livbolaget?

– Det rör sig ju om vissa förhållanden i bolaget, så det skulle man kunna begära en granskning av.

Frågan om en särskild granskning måste beslutas på en stämma i det aktuella bolaget, antingen en ordinarie eller en extrastämma. Den särskilda granskningsmannen utses dock inte på stämman, utan aktieägare måste vända sig till länsstyrelsen, som utser granskningsman. Denna granskningsman ska sedan redovisa resultatet av sin granskning inför en senare bolagsstämma.

Enligt Lars Milberg, som i 20 år var chefsjurist hos Aktiespararna, har särskild granskning endast använts vid ett 20-tal tillfällen under de senaste 20 åren i börsnoterade bolag.

Normalt sett används en särskild granskning för att undersöka om ett aktiebolag har lidit ekonomisk skada. När det gäller affärerna mellan Salus Ansvar  AB  och Salus Ansvar Liv kan frågan i stället vara om aktiebolaget gynnats på livbolagets bekostnad. Men enligt Lars Milberg finns inga hinder för att fakta som en särskild granskning av Salus Ansvar skulle ge kan användas av dem som anser att spararna i livbolaget har missgynnats av aktiebolaget.

Många läkare har förlorat på Salus

Salus Ansvar Liv har under en följd av år dragits med problem som gjort att spararna i bolaget haft en dålig avkastning på sitt kapital.

I september 2005 meddelade Salus Ansvar att samtliga 52 000 sparare, varav 9 000 är läkare, ska flyttas till SEB Trygg Liv.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev