Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Landstingens inhyrning av läkare ökade

Publicerad: 7 mars 2003, 15:14

Landstingens inhyrning av läkare ökade under 2002, enligt en ny rapport. Landets landstingsdirektörer är eniga om att arbeta för att minska beroendet av stafettläkare, och ser förbud mot bisysslor som ett alternativ.


Landstingsförbundet presenterade i dag, den 7 mars, en rapport om inhyrda läkare för landets landstingsdirektörer vid ett möte i Göteborg.   Översynen visar att i sex av sju granskade landsting stiger kostnaden för inhyrda läkare. Undantaget är Landstinget i Östergötland. Statistik från bemanningsföretagens branschorganisation Spur pekar åt samma håll.  Utredarna framhåller att det finns både för- och nackdelar med stafettläkare, men tar inte ställning till om inhyrningen borde minska eller inte. Det är upp till varje enskilt landsting att avgöra, konstaterar Annelie Löfqvist, direktör vid Landstingsförbundets avdelning för arbetsgivarfrågor.  - Men det är viktigt att man har verksamhetens bästa för ögonen, så att det inte blir för mycket fokus på hyrläkare eller inte hyrläkare, säger hon.  I samband med att rapporten presenterades enades landstingsdirektörerna om att sjukvårdens beroende av hyrläkare ska minska. Däremot blev det ingen nationell bojkott mot inhyrning från bemanningsföretag, vilket det tidigare har spekulerats i, se Dagens Medicin nr 5/01. Enligt Barbro Naroskyin, landstingsdirektör i Uppsala län, har någon sådan aldrig diskuterats bland landstingsdirektörerna.  - Absolut inte, då skulle vi inte klara sjukvården, säger hon.  Jan-Åke Björklund, ordförande i Landstingsdirektörernas förening och regiondirektör i Västra Götalandsregionen, anser att det nuvarande uttalandet räcker på riksnivå och att det är upp till varje landsting att bedöma vilka konkreta åtgärder som ska tas till för att minska beroendet av hyrläkare.  De åtgärder som föreslås är bland annat bättre arbetsmiljö och erbjudanden till hyrläkare om landstingstjänster.  Ett annat alternativ som tas upp i uttalandet är en strängare användning av kollektivavtalets regler om bisyssla. Enligt dem kan arbetsgivaren förbjuda anställda att ta andra arbeten av bland annat konkurrensskäl. På så vis skulle bemanningsföretagens tillgång på extraknäckande landstingsanställda läkare minska.  - Vi kan förbjuda bisysslor på individuell nivå och det behövs egentligen oerhört lite för det, säger Jan-Åke Björklund.  Han poängterar att det inte handlar om generella förbud, utan just om enskilda fall.  Läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin anser att det inte är stafettläkarna som är problemet - utan dålig arbetsmiljö och för låga löner för landstingsanställda läkare.  - Löser vi de här problemen, tror jag att vi kan nå en rimlig rörlighet, en sådan rörlighet som ska finnas, säger Bernhard Grewin.  Han anser att det är självklart att det är bättre om det finns en fast bemanning, men ser inhyrda läkare som en bra och ofta nödvändig lösning när det fattas personal.  Bernhard Grewin understryker att Läkarförbundet är emot alla former av generella förbud mot bisysslor, men inte har några invändningar mot att arbetsgivare använder sig av kollektivavtalets regler i enskilda fall.  Landstingsförbundet konstaterar också i sin rapport att det finns utrymme för många landsting att skriva bättre avtal med bemanningsföretag än de gör i dag.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev