Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ekonomi

Lund och Karolinska kostar mest

Publicerad: 22 April 2002, 12:06

Kostnadsnivån vid landets sjukhus varierar. En jämförelse mellan sex sjukhus visar att Karolinska sjukhuset i Solna och Universitetssjukhuset i Lund har de högsta genomsnittskostnaderna.


Den här veckan får Landstingsförbundets ledning slutrapporten från det så kallade KPP-projektet på bordet. KPP står för kostnad per patient och syftet med projektet, som startade 1999, har varit att ta fram metoder som gör det möjligt att beräkna sjukvårdens kostnader vid behandlingar och åtgärder. På så sätt ökar också möjligheterna att jämföra kostnaderna mellan olika delar av sjukvården.  Vissa jämförelser har gjorts redan under projektet. Dessa visar bland annat att produktiviteten vid Karolinska sjukhuset är lägre än genomsnittet för sex undersökta sjukhus, medan Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skaraborgs sjukhus ligger över snittet. Enligt de beräkningar som gjorts ligger kostnaden per vårdtillfälle 4procent högre vid Karolinska sjukhuset än för gruppens genomsnitt. Skillnaderna är dock så små att de ligger inom felmarginalen, påpekar man från projektgruppen.   Databas fungerar som referens  - Rapporten är ett diskussionsunderlag och ska ligga till grund för hur och på vilket sätt vi kan gå vidare med KPP, säger Håkan Nilsson, projektledare vid Landstingsförbundet.  - Möjligheterna att se vad som verkligen sker i sjukvården när kostnaderna förändras, ökar när vi använder oss av KPP. Metoden kan exempelvis ge förklaringar till varför kostnaderna ökar inom slutenvården trots att antalet patienter minskar.   En speciell databas med uppgifter om bland annat KPP har under projektet byggts i samarbete med Socialstyrelsen. Denna innehåller i dag främst uppgifter från universitetssjukhusen. Meningen är att också läns- och länsdelssjukhus ska ingå. Uppgifterna i databasen ska fungera som en referens för sjukhus och landsting, där egna uppgifter kan jämföras med genomsnittet.  Håkan Nilsson anser att Landstingsförbundet bör fortsätta att stödja och samordna KPP-insatserna i sjukvården.   - Det är viktigt att vi arbetar för att enhetliga principer används, exempelvis att kostnaderna för forskning och utveckling räknas bort vid jämförelser av sjukhus. Det är också viktigt att genom praktiska exempel visa på hur man kan använda uppgifter som en jämförelse ute i verksamheten, säger han.  Idag är Landstingsförbundets arbete inom KPP främst inriktat på slutenvården. Vid den senaste sammanställningen av uppgifter fick man in uppgifter från 24 procent av de vårdtillfällen som förekommer inom slutenvården.   Tycker inte att alla behöver delta  Alla landsting har i dag inte möjlighet att starta KPP-projekt, en del är inte heller intresserade av att göra det. Men enligt Håkan Nilsson är det inte nödvändigt att alla deltar.  - KPP-data från ett representativt urval av sjukhus räcker för att vidareutveckla Nord-DRG, det system som används för gruppering av avslutade vårdtillfällen. Det kan leda till bättre möjligheter till uppföljning, budgetering och ersättning för alla landsting och sjukhus, även för dem som inte har KPP-redovisning, säger Håkan Nilsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev