Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Ny myndighet ska granska sjukvården

Publicerad: 25 november 2003, 12:10

Nu specialgranskas vilka insatser olika statliga organ har gjort för att främja att riksdagens riktlinjer för prioriteringar fått genomslag ute i sjukvården. Igranskningen ingår både statliga myndigheter och regeringskansliet.


Det är den nya myndigheten Riksrevisionen, som i juli i år tog över ansvaret för den statliga revisionen från riksdagens revisorer, och Riksrevisionsverket, RRV, som genomför granskningen.  Riksrevisionsverket har det senaste året genomfört flera granskningar av hälso- och sjukvården. Det har bland annat handlat om vilket genomslag Socialstyrelsens nationella riktlinjer har i sjukvården, genomslaget för SBU:s rapporter och förutsättningarna för ett genomslag för den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården.   Har tagit över granskningen  Den nya myndigheten Riksrevisionen har nu tagit över den fortsatta granskningen av hälso- och sjukvården. Den första egna granskningen består i att titta på hur de riktlinjer för prioriteringar i vården som riksdagen fattade beslut om 1997 har främjats av olika statliga organ, ett arbete som ska vara klart under våren.  De myndigheter som främst ska granskas är Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. Men också regeringskansliet och då främst socialdepartementet kommer att granskas i den här frågan, berättar revisionsdirektör Arne Lund som är projektledare för arbetet.  - Vi tittar bland annat på vilket stöd och vilket kunskapsunderlag sjukvårdshuvudmännen har fått för att genomföra öppna prioriteringar. Vi granskar också vilka uppföljningar myndigheterna har gjort för att se vilket genomslag riktlinjerna har fått, säger Arne Lund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev