Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Ökat genomslag i vården målet för SBU

Publicerad: 25 november 2003, 12:45

SBU vill få ökat genomslag isjukvården för att säkerställa att svensk sjukvård tillämpar kvalitetsgranskade metoder. Nya arbetsformer och nya målgrupper för de vetenskapliga rapporterna ska snabba på förändringen av medicinsk praxis.


Flera oberoende granskningar, av Riksrevisionsverket och flera landsting, visar att Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har svårt att få genomslag för sina slutsatser i sjukvården. En enkät som revisorerna i Landstinget i Värmland nyligen har genomfört bland verksamhetsföreträdare visar att få använder sig av rapporterna i sin verksamhetsutveckling. Några av dem känner inte ens till SBU.   Granskningar som tidigare gjorts i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg har visat på liknande resultat.  Det här är SBU:s ledning medveten om och vill nu effektivisera genomslaget för de vetenskapliga rapporterna.  - Vårt mål med SBU-rapporterna är att det ska ske praxisförändringar. I dag känner de flesta till våra rapporter och vet ganska väl vad det står i dem. Men att gå från den kunskapen till handling sker tyvärr inte i samma utsträckning, säger Nina Rehnqvist, direktör på SBU.  Nya arbetsformer från årsskiftet  Revisorerna i Värmland drar slutsatsen att det i landstinget bör finnas en organisation som säkerställer att viktiga medicinska kunskaper tas emot, värderas och sprids i organisationen. De tankarna finns också hos SBU som nu förhandlar med landstingen om någon form av mottagarorganisation som ser till att SBU:s rapporter sprids och tillämpas i verksamheten.   De flesta OECD-länder tillämpar den typ av evidensbaserad medicin, EBM, som SBU sysslar med. Att arbeta med EBM innebär att man gör jämförelser av utfallet vid olika metoder, både ur ett medicinskt och ett ekonomiskt perspektiv, berättar Nina Rehnqvist.  Från årsskiftet ska nya arbetsformer träda i kraft. De innebär bland annat att SBU ska samarbeta mer med sjukvårdshuvudmännen och universiteten för att visa på vilka områden som behöver mer forskning.  - Vi kommer att arbeta lite mer medvetet och ställa lite högre krav på oss själva för att få våra rapporter att leda till praxisförändringar, säger Nina Rehnqvist.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev