Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Öppna redovisningar inte verklighet inom sjukvården

Publicerad: 25 januari 2006, 15:31

Projektet som ska ge vården instrument för öppna redovisningar av sin verksamhet har inte levt upp till målen, enligt Info-VU-projektets "mamma", Nina Rehnqvist.


- Det bidde en tummetott, säger hon.

- Motkrafterna mot öppna redovisningar inom sjukvården har varit starkare än jag kunde tro. Det har varit oerhört segt och svårt att få sjukvården att arbeta för detta, säger Nina Rehnqvist, som i dag är direktör på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.  

Under sin tid som överdirektör på Socialstyrelsen, 1995-2003, reagerade hon på att sjukvården redovisade sina resultat på olika sätt, om de ens gjorde detta. Hon ansåg att öppenhet och jämförbarhet var nyckeln för att få sjukvården att förbättra sin kvalitet. Dessutom skulle allmänheten kunna se hur sjukvården använder sina resurser.

På uppdrag av regeringen startades därför Info-VU-projektet som skulle kratta banan och ta fram instrument för hur sjukvården skulle hitta gemensamma termer och begrepp samt redovisningssystem för sin verksamhet. Projektet har varit ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Landstingsförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting. Under fyra år har det bedrivits en rad olika delprojekt om bland annat IT-samverkan, begrepp och termer, koncept för verksamhetsuppföljning och modeller för kvalitetsindikatorer.   Slutrapporten, Mäta och öppet redovisa resultaten i vård och omsorg blev klar i slutet av december och betecknas av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting som ett kunskapsdokument som kan användas i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete.  

"I det närmaste rättsvidrigt"  Nina Rehnqvist hade hoppats att sjukvården vid det här laget skulle ha kompletta, testade och fungerande uppföljningssystem som kunde användas likartat i alla landsting samt att landstingen skulle ha kompatibla datasystem som möjliggör jämförelser av sjukvården.

- Att detta inte finns idag är i det närmaste rättsvidrigt. Det måste till hårda nypor för att förmå landstingen att samarbeta bättre när det gäller öppna redovisningar och gemensamma IT-lösningarna, säger hon.

I förhållande till det hon önskade tycker Nina Rehnqvist inte att Info-VU-projektet blivit vad hon tänkt sig.  Men Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning, ser arbetet med öppna redovisningar inom sjukvården som en "never ending story".

- Målen för Info-VU-projektet var rätt allmänt hållna och jag tycker att vi nått en del av ambitionerna och öppnat dörrarna för att sjukvården ska kunna arbeta vidare med de öppna redovisningarna. Det här är en process som vi kommer att arbeta fortlöpande med under lång tid, säger han.

En av frukterna av Info-VU-projektet är den gemensamma strategi för hur svensk sjukvård, steg för steg, ska öppna för insyn och jämförelser som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting kommit överens om. Till sommaren hoppas de kunna presentera en första sammanställning av kvaliteten i svensk sjukvård ur olika dimensioner.

Dessutom arbetar socialdepartementet nu fram ett nationellt policydokument för IT i vård och omsorg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev