Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ekonomi

RFV vill statistikföra sjukskrivningsvanor

Publicerad: 23 September 2003, 12:02

Riksförsäkringsverket, RFV, efterlyser återigen möjligheten att få samla in statistik över hur enskilda läkare sjukskriver sina patienter. Syftet är att försäkringskassan ska kunna ingripa om vissa läkare sjukskriver patienterna orimligt långa tider.


- Visar det sig att en läkare sjukskriver på ett helt annat sätt än vad som är brukligt kan det vara motiverat att ta ett samtal med läkaren om detta, kommenterar Edward Palmer, chef för Riksförsäkringsverkets forsknings- och utvecklingsenhet.  Han ingår i en grupp på Riksförsäkringsverket som studerar regler och praxis för sjukskrivningar i Tyskland och Finland; en studie som ska utgöra underlag för de ställningstaganden Riksförsäkringsverkets ledning ska ta senare i höst.  Men redan nu efterlyser Edward Palmer statistik där sjukskrivningslängder kopplas till diagnoser och att detta sker på flera nivåer: för regioner, för kommuner, för sjukhus/vårdcentraler och för enskilda läkare.  Bakgrunden till hans förslag är att läkare sjukskriver olika länge i olika delar av landet. Studier som Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen gjort visar att Norrlandslänen haft högre genomsnittlig ohälsa ända sedan 1970 och att hjärtinfarkts- och bröstcancerpatienter sjukskrivs längre i Norrlandslänen och i glesbygdsregioner än i övriga landet.  Vill inte ha övervakning  Enheten för analys på Riksförsäkringsverket skriver i en ny rapport:  "De regionala skillnaderna när det gäller diagnosmönstret är så stora att det tycks som att sjukskrivningspraxis kan variera över landet."  RFV skriver att en förklaring till att sjukskrivningarna är längre i Norrlandslänen kan vara att arbetslösheten är högre där och att sjukskrivningspraxis tar hänsyn till detta.  - Men det är inte rimligt att samma diagnos ska leda till olika långa sjukskrivningar i olika delar av landet, säger Edward Palmer.  Läkarförbundets första vice ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, välkomnar att Riksförsäkringsverket samlar in generell statistik om läkarnas sjukskrivningsmönster, kanske ända ned på vårdcentralsnivå.  - Det vore jättebra. Ett sådant underlag kan underlätta kollegiala diskussioner läkare emellan och samtal med försäkringskassan. Vi vill ha öppna diskussioner, där läkarna och försäkringskassan hjälper varandra till en större medvetenhet om hur sjukskrivningarna bör göras. Men vi vill inte ha övervakning.  "En mycket svår etisk diskussion"  Därför ogillar hon förslaget om statistik för hur enskilda läkare sjukskriver.  - Det är vi oerhört tveksamma till. Då måste man fråga sig vad som är syftet. Är det att övervaka läkarna? Att bestraffa dem? Att göra löneavdrag? Det här är en mycket svår etisk diskussion.  Edward Palmer hävdar att statistik på enskilda läkares sätt att sjukskriva inte ska ses som övervakning, utan som ett kvalificerat underlag för ett informerat samtal mellan läkare och försäkringskassa.  - Om det finns en läkare som står för en kraftig avvikelse när det gäller sjukskrivningarna är det bra både för läkaren och försäkringskassan att ta ett samtal om vad som ligger bakom detta. Det tycker jag är mycket rimligt, säger han.  - Läkaren kanske inte ens vet om att han eller hon avviker från det övriga sjukskrivningsmönstret. Det kan till exempel handla om yngre läkare som inte riktigt känner till praxis för sjukskrivningar. Då finns det anledning för läkaren att rätta till detta.  Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg argumenterade i ett statligt delbetänkande för att uppgifter om sjukskrivande läkare på sikt borde statistikföras elektroniskt i ett centralt hälsoregister, se bland annat Dagens Medicin nr 33/02. I det slutbetänkande som hon presenterade i april i år fanns dock inte de tankarna med, bland annat på grund av Läkarförbundets motvilja.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev