Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Sparare hotar att stämma Salus Ansvar

Publicerad: 14 december 2005, 14:27

Salus Ansvar hotas av en omfattande stämning från sina pensionssparare. Samma advokater som inledde grupptalan mot Skandia utreder nu pensionsspararnas möjligheter att kräva Salus Ansvar på skadestånd.


Salus Ansvar har länge kritiserats för dåliga affärer som har kostat pensionsspararna i  Salus Ansvar Liv stora pengar. I september meddelade livbolaget att man inte kommer att klara den avkastning som spararna har garanterats. Därför har bolagets 52 000 sparare, varav 9 000 är läkare, erbjudits att flytta över sina pengar till SEB Trygg Liv, se Dagens Medicin nr 39/05.

Men nu har advokatbyrån Bratt & Feinsilber, som tidigare varit ombud för spararna i Skandia Liv, fått  Salus Ansvar på sitt bord. Efter en första bedömning, i första hand baserad på nyhets- och debattartiklar, har byrån beslutat att gå vidare och utreda förutsättningarna för en  grupptalan i tingsrätten.

- Vi anser att det finns anledning att granska  Salus Ansvars verksamhet och de affärer som har gjorts för att se om det finns möjlighet för livspararkollektivet att rikta en  grupptalan mot  Salus Ansvar, säger juristen Karl Harling som handlägger ärendet tillsammans med advokaten Percy Bratt.

Vill ha svar på flera frågor
Initiativtagaren till en eventuell  grupptalan är Erik Elmstedt, överläkare vid ortopediska kliniken på Södersjukhuset. Han har under flera år riktat hård kritik mot affärerna inom  Salus Ansvar, bland annat i en rad debattartiklar i Dagens Medicin. Framför allt är det tre saker som han vill att juristerna och en domstol granskar:

Om  Salus Ansvars överlåtande av livbolagets kapitalförvaltning till investmentbanken Öhmans var en förtäckt försäljning, där vinsten som borde ha tillfallit livbolaget i stället gick till moderbolaget.

Om  Salus Ansvar AB har plundrat livbolaget på pengar, genom att ta ut för höga avgifter för sina förvaltningstjänster.

Om  Salus Ansvar Liv har räknat fel på sina skulder och åtaganden gentemot spararna, och om felräkningarna ledde till en stor och onödig försäljning av aktier år 2002. Bara detta krav kan vara så stort som 1 miljard kronor.

- De övergrepp som  Salus har gjort mot spararna är ungefär samma som Skandia gjorde. Där sålde bolaget ut kapitalförvaltningen utan att spararna fick betalt. När det gäller  Salus har moderbolaget plundrat livbolaget och spararna har blivit blåsta på pengar, säger Erik Elmstedt.

Håller på att bilda förening
Juristerna har ännu inte tagit ställning till exakt vilka frågor som kan bli aktuella att driva. Hur mycket pengar det kan komma att handla om är också en öppen fråga.

- Vi utreder om det har förekommit förtäckt olovlig vinstutdelning i  Salus Ansvar. Till exempel kommer vi att granska förvaltningsavgifterna som har förevarit i  Salus Ansvar - om storleken på de avgifterna är affärsmässiga, säger Karl Harling.

Advokatbyrån räknar med att vara klar med sin granskning i slutet på januari. Om man beslutar att gå vidare blir nästa steg att samla tillräckligt många pensionssparare som vill inleda en process mot  Salus Ansvar. Sedan är det tingsrättens uppgift att bedöma om en grupp-talan kan bli aktuell.

För att rätten ska kunna ta upp fallet måste spararna bland annat kunna visa att de kan betala rättegångskostnaderna. Ett sätt är att bilda en ideell förening där medlemmarna betalar in en viss summa som ska täcka kostnaderna. I föreningen  Grupptalan mot Skandia ingick 15 700 personer som betalade 150 kronor var.

- Hur många som behövs för att driva en process mot  Salus är svårt att säga, säger Karl Harling.

Enligt Erik Elmstedt håller en förening för  grupptalan mot  Salus Ansvar på att bildas. Hans förhoppning är att ett stort antal pensionssparare vill ta upp striden mot bolaget.

- Det borde finnas många som känner sig blåsta och som vill få tillbaka sina pengar. Och betalar man lite mer behöver vi ju inte ha lika många medlemmar som  grupptalan mot Skandia, säger han.

Grupp kan driva en process ihop

Lagen om  grupptalan trädde i kraft den 1 januari 2003. Lagen innebär att en grupp av privatpersoner, konsumenter eller aktieägare kan sluta sig samman och gemensamt driva en process mot ett företag. Kraven måste vara kopplade till en och samma händelse.  Grupptalan måste vara den bästa lösningen jämfört med andra rättegångsformer. Dessutom måste målsägaren ha ekonomiska förutsättningar att klara en rättegång.

Hittills har ingen  grupptalan avgjorts i svensk domstol.  Grupptalan mot Skandia drog tillbaka sin stämningsansökan förra året, sedan Skandia Liv gått till skiljedomstol för att kräva moderbolaget på 2,2 miljarder kronor för utebliven ersättning efter Skandias försäljning av kapitalförvaltningsbolaget SAM.

I vår kommer Stockholms tingsrätt dock att inleda en grupprättegång mot researrangören Aer Olympics ägare. Totalt är det 700 personer som har gått samman och kräver 4 miljoner kronor för att de tvingades ta sig hem på egen hand när bolaget gick i konkurs sommaren 2002.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev