Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Statligt verk vill tvinga landsting att införa kundvalsmodeller

Publicerad: 17 oktober 2007, 06:25

Regeringen bör lagstifta om att landstingen ska bli tvungna att införa kundvalsmodeller i vården. Den kontroversiella slutsatsen levererar statliga verket Nutek, i en rapport som presenteras i dag, onsdag den 17 oktober.


Rapporten, som Dagens Medicin har läst, lägger fram ett antal förslag om hur den privat drivna vården och omsorgen kan växa.

Bakom rapporten står Nutek, Verket för näringslivsutveckling, och Almega, där bransch- och arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna ingår. I styrgruppen för projektet finns bland annat Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting och enskilda sjukhus.

Rapporten menar att det är patienterna som ska få välja sina vårdgivare. Med kundvalssystem, där pengarna följer patienten till vald vårdgivare, sägs patienternas valfrihet öka. Genom att certifiera eller auktorisera vårdgivarna kan patienterna skyddas från oseriösa lycksökare.

Kundvalssystem har införts i Halland och är på väg att införas i landstingen i Stockholm, Västmanland och Östergötland samt i Region Skåne.

Enligt rapporten borde kundvalsmodeller införas över hela Sverige, även om det är osäkert om dessa kan förenas med lagen om offentlig upphandling.

”Det kan emellertid finnas skäl att på nationell nivå stärka brukarnas ställning genom att ställa krav på kundval”, skriver rapportens författare och föreslår en ny lag för kundval inom hela vård- och om­sorgs­sektorn.

Enligt rapporten lämpar sig primärvård och närsjukvård väl för kundval, eftersom medborgarna använder sig av denna vård under lång tid. Vid planerade ingrepp kan det också finnas ett starkt intresse att välja sin vård­givare. Medan valmöjligheten vid akut vård spelar mindre roll.

Henrik Hammar (m), ordförande i sjukvårdsdelegationen hos Sveriges Kommuner och Landsting, välkomnar förslaget från Nutek och Almega att den nationella nivån ska ställa krav på att kundval införs i landstingen.

– Jag är visserligen för kommunalt självstyre. Men det allra viktigaste för mig är att stärka patientens ställning. Och jag tror att kundvalsmodellen är det bästa sättet att stärka patientens ställning i primärvården.

Några andra förslag som kan öka den privat drivna vården och omsorgen, enligt rapporten från Nutek och Almega:

- Ge privat drivna sjukhus som vill ta hit utländska patienter möjlighet att hyra överkapacitet hos landstingsägda sjukhus.

- Låt medborgarna betala viss i dag skattefinansierad vård och omsorg med egenavgifter eller med öronmärkta skatter.

- Informera om entreprenörskap och företagandets villkor på vårdutbildningarna.

Största branschen inom tjänstesektorn

Vård och omsorg är i dag den största branschen inom tjänstesektorn med cirka 665 000 anställda.
Vården och omsorgen är till 90 procent skattefinansierad. De privata vård­givarna utför cirka 10 procent av den offentligt finansierade vården och omsorgen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev