Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Ekonomi

Stora regionala skillnader i hur tillsynsenheter jobbar

Publicerad: 3 december 2003, 10:10

Socialstyrelsens tillsyn av sjukvården visar stora regionala skillnader. Vissa enheter sköter tillsynen från skrivbordet medan andra satsar mer på att besöka vården. Den enhet som i fjol påpekade flest brister, Stockholm, var den som gjorde minst antal besök i vården.


Det bästa sättet för Socialstyrelsen att få förankring för sina beslut är att besöka vården i samband med anmälningar eller särskild verksamhetstillsyn. Detta påpekas i tillsynsavdelningens verksamhetsberättelse och bekräftas av många av myndighetens handläggare.   Myndigheten har i dag en central tillsynsavdelning och sex regionala tillsynsenheter.  Dagens Medicin har granskat tillsynsenheternas verksamhetsberättelser för 2002 och sett att antalet verksamhetstillsynsärenden inte varit avgörande för hur ofta enheterna besökt sjukvården, se tabell.  Med verksamhetstillsynsärende menas till exempel granskning av rutinerna på en enskild vårdenhet.  Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm gjorde i fjol 47 tillsynsbesök inom sjukhusvård och primärvård, medan enheten i Jönköping gjorde 95 och den i Umeå 98. Antalet verksamhetstillsynsärenden var, i stort sett, det samma i regionerna.  Utökar antalet tillsynsbesök  - Vi får bättre genomslag och effekt av våra beslut om vi besöker sjukvården på plats och samtalar med dem som arbetar i vården, säger Björn Forsberg, enhetschef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping som, sammanräknat för samtliga tillsynsområden, det vill säga även till exempel tandvård och socialvård, gör flest besök i de verksamheter som myndigheten har tillsyn över.  - För att uppnå bästa möjliga resultat ute på fältet ska vi ytterligare utöka antalet tillsynsbesök utefter en särskild risknivå-gruppering. Den innebär att vissa sjukvårdsområden kommer att få besök oftare än andra, berättar Björn Forsberg.  Att Stockholmsenheten gjorde så få tillsynsbesök 2002 förklaras med att denna hade en hög belastning av ärenden samtidigt som den var ansvarig för de regiongemensamma granskningar som gjordes.  - Det bästa sättet att bedriva tillsyn är knappast att sitta bakom skrivbordet. Vår målsättning är därför att öka antalet besök i sjukvården, särskilt i lex Maria-ärenden, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.  Hon ser det som en trovärdighetsfråga att tillsynen i så stor utsträckning som möjligt bedrivs ute i verksamheten.  Flera regionala variationer  Även i rapporteringen av brister syns flera regionala variationer. Av de 1482 brister som de sex enheterna rapporterade i fjol, kommer 29 procent från Stockholm. Den lägsta andelen rapporterade brister kommer från tillsynsenheterna i Malmö och Jönköping, som står för lite drygt 9 procent var.  - Jag har ingen direkt förklaring till detta. Kanske handlar det om att vi använder ordet "brist" på olika sätt och att enheterna rapporterar förekomsten av brister olika i sin statistik, säger Torsten Mossberg, enhetschef för tillsynsenheten i Stockholm.  Han tror inte att det bakom statistiken döljer sig några större skillnader i enheternas bedömningar.  - Tidigare var det kanske oftare så, men de senaste åren har vi fått en bättre samsyn enheterna emellan, säger Torsten Mossberg.  Stockholm är den enhet som, enligt verksamhetsberättelserna för 2002, påtalar störst andel brister som rör "diagnostik, vård och behandling", 36 procent av enhetens brister rör detta område. I Malmö är siffran 14 procent.  Medan drygt 20 procent av de brister som rapporteras i Jönköping och Umeå gäller "avvikelsehantering", står denna post bara för 7-8 procent av bristerna i Stockholm och Malmö.  Samtidigt står "ledning och organisation" bara för 5 procent av bristerna i Stockholm men för 14 procent i Umeå.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev