Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ekonomi

Unga svenska flickors hälsa ska kartläggas

Publicerad: 18 november 2002, 13:35

Nu ska unga svenska flickors hälsa och livsvillkor kartläggas. Tillsammans med Botswana utgör Sverige startland för ett nytt projekt som sedan ska spridas till resten av världen.


Det är det internationella sjuksköterskerådet, ICN, som tagit initiativ till projektet. Enligt ICN tar såväl forskning som åtgärdsprogram rörande kvinnors hälsa vanligtvis sikte antingen på kvinnor i fertil ålder eller på barn under fem år, vilket gör att det finns mycket lite samlad kunskap om de villkor som flickor i åldrarna 10 till 14 år lever under.  Samtidigt är denna ålder särskilt känslig.   Flickorna går igenom en period av omvälvande förändringar såväl fysiskt som socialt och många tappar både självkänsla och självförtroende. Bland annat försöker dubbelt så många flickor som pojkar i tonåren begå självmord.  - Genom att försöka få en uppfattning om dels hur flickorna mår, dels hur de betraktar sin tillvaro, kan vi förhoppningsvis identifiera vilka insatser som behövs för att underlätta för dem, säger Carin Lyckéus, hälso- och sjukvårdsstrateg på Vårdförbundet och projektledare för den svenska delen av projektet.  Kartläggningen ska genomföras i såväl utvecklingsländer som utvecklade länder, men i första hand riktain sig på flickor i städer.  - ICN har gjort bedömningen att man har tittat på glesbygdsproblematiken i en del andra sammanhang. Därför vill man fokusera på städerna den här gången, säger Carin Lyckéus.  Varje land som deltar i undersökningen ska först gå igenom och sammanställa befintliga uppgifter om flickornas hälsa, som exempelvis statistik över tonårsgraviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar. Därefter ska ett antal fokusgrupper sättas samman i dels landets största stad, dels en mindre stad.  - Fokusgrupperna ska bestå av omkring 15 flickor, som ska vara så representativa som möjligt för staden utifrån faktorer som socioekonomisk tillhörighet och etnisk bakgrund, berättar Carin Lyckéus.  - Med hjälp av dem ska vi titta på många olika aspekter av flickornas liv. Hur ser de på sin tillvaro? Vilka är deras rädslor och farhågor? Deras glädjeämnen? Jag tror att resultaten kommer att skilja sig åt ganska mycket mellan länderna på vissa punkter, medan det på andra kan finnas relativt många gemensamma nämnare.  En första lägesrapport ska presenteras på en ICN-konferens i Marrakech, i månadsskiftet juni/juli 2003.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev