Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag31.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Ekonomi

Utredningen om medicinska specialiteter tas upp på nytt

Publicerad: 6 April 2004, 11:23

Regeringen har utsett Lennart Persson, professor ineurokirurgi och chef för neurocentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till ny utredare av läkarnas specialistutbildning.


I februari 2003 lämnade Socialstyrelsen sin översyn av de medicinska specialiteterna till regeringen. Utredaren Gudmar Lundqvist föreslog att dagens 62 specialiteter bantas till 53, se Dagens Medicin nr 6/03. Dessa ska sedan delas in i ett system där obligatoriska basspecialiteter kan byggas på med en gren- eller tilläggsspecialitet.   Utredningen fick kritik från flera håll, främst från representanter för de specialiteter som skulle bli gren- eller tilläggsspecialiteter. En kritisk synpunkt var att utbildningstiden, som uppskattats till mellan sex och sju år, skulle bli för lång.  Regeringen har nu givit Lennart Persson i uppdrag att komplettera utredningen med en analys av vad förslaget innebär för grundutbildningen av läkare och för forskningen vid de medicinska fakulteterna. Han ska bland annat belysa problemet med att rekrytera till forskarutbildningar, samt möjligheterna att kombinera klinisk verksamhet med forskning.  - Jag ska inte utreda specialitetsindelningen igen. Det är inte mitt fokus. Men jag ska lyssna på oron från utbildningssektorn, säger Lennart Persson.  Problem med rekrytering  I direktiven till utredningen står att utredaren kan lägga förslag som avviker från Socialstyrelsens rapport när det gäller specialistutbildningens utformning. Sådana förslag måste dock motiveras särskilt.  Flera remissinstanser har med anledning av den tidigare utredningen föreslagit att den förlängda utbildningstiden borde kunna användas för en första kontakt med klinisk forskning. Karolinska institutet hävdade att det redan nu finns problem med att rekrytera och utbilda kliniska forskare bland annat just för att utbildningstiden blir så lång.  - De medicinska fakulteterna var inte tillräckligt delaktiga i den tidigare utredningen, säger Lennart Persson.  Svenska läkarförbundet pekade i sitt yttrande på att en forskarkarriär kommer att bli svår att kombinera med en specialistutbildning i en grenspecialitet. Det riskerar att bli alltför krävande just under de år när många bildar familj.  Hur utrett sjukvård tidigare  Själv har Lennart Persson erfarenhet både av sjukvårdens organisation, som chef för neurocentrum, och av arbete och forskning på medicinska fakulteter. Han har också nyligen utrett villkoren för klinisk forskning ur ett annat perspektiv, som en del av utredningen om den högspecialiserade vården. Den utredningen överlämnades till regeringen i början av oktober 2003, och pekade på att den patientnära kliniska forskningen har försvagats i Sverige.   Den nya utredningen ska redovisas till regeringen senast den 30 oktober.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev