Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Bra vårdkvalitet ska ge sjukhusen extra pengar

Publicerad: 14 januari 2002, 10:11

Duktiga vårdgivare som levererar bra sjukvård ska få mer pengar. Det är den nya given inom Stockholms läns landsting.


- Incitamentet är att vi betalar mer till den som ger bra vård än till den som ger sämre, säger Kaj Lindvall, projektansvarig för det medicinska programarbetet inom Stockholms läns landsting.  Systemet väntas vara i fullt bruk inom fem år. Men redan från och med nästa år ska vårdgivare i Stockholm få ekonomisk ersättning för att ta fram rutiner som gör det möjligt att delta i de kvalitetsmätningar som ska göras.  I dag är det inte helt enkelt att mäta vad som är god vård. De parametrar som Stockholms läns landsting kommer att använda sig av är i princip samma som arbetats fram av Socialstyrelsens nationella kvalitetsregister. När det gäller till exempel hjärtinfarkt är tidsaspekten avgörande. De sjukhus som har mycket kort tid från det att patienten anländer till akutmottagningen till det att patienten har fått blodförtunnande medel kan alltså anses hålla högre kvalitet än de sjukhus där det tar längre tid.  - Tidigare var det stora skillnader i landet när det gäller just denna tidsaspekt. Men i och med att kvalitetsregistren har redovisat skillnaden har de sämre sjukhusen hämtat upp sig, säger Kaj Lindvall.  Under nästa år ska Stockholms vårdgivare ta fram rutiner för att kunna mäta olika parametrar. En del av landstingets ekonomiska ersättning kommer att gå till detta arbete.  Påslag med upp till 20 procent  Någon gång under 2004 eller 2005 ska det finnas tillgängliga data om kvaliteten i vården i Stockholm. Till dess ska en databas ha kommit på plats och det ska finnas en struktur för hur uppgifter rapporteras in och registreras.  Om ungefär fem år ska de vårdproducenter som lyckas bäst i statistiken belönas.  - När det gäller till exempel sjukhusen tänker vi oss ett system där man får högre ersättning per DRG-poäng, säger Kaj Lindvall.  DRG är, förenklat uttryckt, ett mått på sjukvårdsinsatser.  Exakt hur mycket mer bra vård får kosta är ännu inte bestämt. Men en fundering på hälso- och sjukvårdsnämndens stab är ett påslag på mellan 10 och 20 procent.  - Men det är samma mängd pengar som ska fördelas som tidigare, säger Kaj Lindvall.  De enda extrapengar som hittills tillförts projektet är 4,2 miljoner kronor för i år, som ska gå till allmänna "kvalitetsförbättringar". Det är inte spikat hur de pengarna ska användas. I år handlar det mest om att få sjukhusen att lära sig att kvalitetstänka, säger Kaj Lindvall.  Nyman känner inte till planerna   Vårdgivarnas resultat ska finnas tillgängliga för allmänheten. Den som till exempel ska opereras för starr ska på sikt kunna jämföra prestationer från olika sjukhus i Stockholms län i en sökbar databas.  - Jag vill att alla patienter ska få möjlighet att göra vettiga val i vården, säger Kaj Lindvall.  Stig Nyman (kd), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, uttrycker dock viss förvåning inför planerna på att ge betalt efter kvalitet.  - Jag känner inte till att vi har talat om några speciella belönings-system. Det är inget som varit under politisk behandling, säger Stig Nyman.  Kaj Lindvall menar dock att politikerna gett sitt samtycke till tjänstemännen på hälso- och sjukvårdsnämndens stab.  - Vi har en samsyn om att kvalitet ska löna sig. Politikerna har tagit ut en kompassriktning. Men det är vårt jobb att ta fram strategier för att ta oss dit, säger Kaj Lindvall.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev