Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

”JO har inte tänkt på konsekvenserna”

Publicerad: 11 september 2014, 13:49

Företaget Conscriptor ställer sig frågande till att läkarsekreterare i privata företag skulle behöva individuella sekretessavtal med vårdgivarna.


Justitieombudsmannens beslut angående journalföring på distans är orimligt, anser Henric Carlsson, vd på företaget Conscriptor som sköter journalföringen åt ett hundratal vårdgivare i landet.

– Jag anser att vi hanterat frågan med den riktighet som krävs. Vi klarar visserligen av att ändra våra rutiner eftersom vi bara har 250 anställda, men hur ska vårdgivarna kunna teckna sekretessavtal på individnivå med stora företag som Microsoft till exempel, för det gäller ju alla privata företag som har avtal med de offentliga vårdgivarna, säger Henric Carlsson.

Det är vad han uppfattar att JO kräver för att hanteringen av personuppgifter inte ska anses bryta mot lagen.

Justitieombudsmannen riktade i förrgår allvarlig kritik mot vårdgivare som lagt ut delar av sin journalföring på privata företag, se relaterad artikel. Företagets läkarsekreterare, som sköter journalföringen hemifrån, omfattas inte av tystnadsplikten enligt offentlighets- och sekretesslagen och kan inte dömas för brott mot den, fastslår JO.

Henric Carlsson menar att Conscriptors personal automatiskt omfattas av sekretesslagen i och med att företaget ingår i vårdkedjan. Och gör man inte det bör lagen snarast omformuleras till att omfatta personuppgiftsbiträden, vilket är den roll som företaget har. För övrigt omfattas företagets personal av lagen om företagshemligheter och hotas vid röjande av sekretess av hårda straff, påpekar han.

– Jag tror inte att JO har tänkt på konsekvenserna av sitt beslut. Det kommer att slå hårt mot sjukvården som måste hantera det här mitt i vårdkrisen istället för att lägga tid och pengar på viktigare saker.

Både Datainspektionen och Socialstyrelsen har yttrat sig inför JO:s beslut. Men ingen av dem vill ta definitiv ställning i frågan utan resonerar kring vårdgivarens långtgående ansvar vid anlitandet av Conscriptor som personuppgiftsbiträde. Datainspektionen påpekar att det eventuellt kan röra sig om ett sekretessbrott att låta företaget hantera personuppgifterna men överlåter ställningstagandet till JO.

Relaterat material

JO kritiserar journal på distans

Journalskrivning i hemmiljö anmäls

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev