Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Kammarrätten nekar läkare legitimation

Publicerad: 26 mars 2021, 09:04

Det gäller att visa att man har adekvata kunskaper i svenska för att få läkarlegitimation.

Foto: Thinkstock

Såväl Socialstyrelsen som kammarrätten anser att en kvinna inte lyckats visa att hennes skriftliga kunskaper i svenska är tillräckliga för en läkarlegitimation.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenKarolinska universitetssjukhusetI korthet

Socialstyrelsen avslog kvinnans ansökan om svensk läkarlegitimation förra sommaren. Hon överklagade då beslutet till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som drog samma slutsats: Hon har inte visat att hennes svenska är tillräckligt bra för att jobba som läkare.

Av domen framgår att kvinnan har gått en läkarutbildning i Ungern och att hon började lära sig svenska 2018. I domen står också att hon bott två månader i Stockholm och att hon under två veckor haft en placering på en medicinsk akutvårdsavdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

I sin ansökan om svensk läkarlegitimation hänvisar kvinnan bland annat till ett godkänt prov i svenska på så kallad nivå C1 enligt den europeiska referensramen Gers. Det borde, tycker kvinnan, räcka för att visa att hennes kunskaper i svenska duger för att få läkarlegitimation. En kompis till henne hade fått legitimation efter intyg från samma språkskola i Stockholm.

Socialstyrelsen bekräftar att kvinnan har lämnat in ett intyg om godkänt betyg på ett C1-prov. Men myndigheten anser att ”den uppsats som ligger till grund för hennes betyg inte visar att hon behärskar svenska på den nivå som anges för nivå C1 enligt Gers”.

Kammarrätten i Stockholm gör samma bedömning och skriver att uppsatsen inte visar att kvinnans skriftliga kunskaper i svenska motsvarar nivå C1. Rätten anser inte heller att hon på annat sätt lyckat visa att hon har de språkkunskaper som krävs för att arbeta som läkare. Därmed blir det ingen legitimation.

”Av 5 kap. 15 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår att legitimation inte får meddelas en yrkesutövare om han eller hon inte har de kunskaper i svenska, danska eller norska språket som är nödvändiga för yrket”, skriver kammarrätten i domen.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen senast den 2 april.

Gers

Är en referensram för språk som är utarbetad av Europarådet. Nivå C1 är en avancerad språkanvändare som bland annat kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om

komplexa ämnen samt kan på ett planerat sätt med olika medel organisera

och binda samman en text till en sammanhängande helhet. 

 

Källa: Kammarrätten i Stockholm.

 

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev