Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Klart hur Vårdval Skåne ska se ut

Publicerad: 11 januari 2008, 14:45

I dag presenterade Region Skåne hur dess vårdvalsmodell kan komma att se ut. Det blir ingen fri etablering och de privata vårdgivarna måste garantera meddelarfriheten hos de anställda. Men förslaget strider mot lagen, konstaterar regionens egna jurister.


Skåne är ett av de landsting och regioner som står i startgroparna att haka på vårdvalstrenden. I dag presenterade projektledningen hur Vårdval Skåne, som förväntas starta den 1 januari 2009, kan se ut. Förslaget liknar till stora delar Vårdval Halland, med några skillnader.

Utöver basal primärvård ska varje vårdenhet även erbjuda viss specialistvård, främst internmedicin. Uppskattningsvis 20 procent av den övriga öppna vården ska ingå men detaljerna är inte klara.

Ersättning utgår för varje patient som valt en vårdenhet. Ersättningen viktas efter ålder, kön och sjukdomsbörda. I Halland är vårdpengen enbart åldersviktad.

Även de privata vårdgivarna måste garantera meddelarfrihet hos sina anställda, det vill säga rätten att fritt påtala missförhållanden för massmedierna.

Precis som i Halland blir det ingen fri etablering för vårdgivarna, utan den ska ske i dialog med Region Skåne. Vårdval Skåne bygger vidare på det familjeläkarsystem som redan finns i regionen. Bengt Ardenvik i projektledningen har goda förhoppningar om att nå en bred politisk överenskommelse.

- Inte minst eftersom man är överens om att vi har problem med tillgänglighet och vakanser i primärvården, säger han.

I mars 2007 togs ett inriktningsbeslut om att utreda förutsättningarna för vårdval. Rapporten "Vägval för Vårdval Skåne" som presenterades i dag ska användas som underlag för fortsatta diskussioner. I rapporten ingår en juridisk bedömning som regionens jurister har gjort. Där konstateras att förslaget om Vårdval Skåne strider mot lagen om offentlig upphandling. Och i dagsläget finns det ingen annan lag att luta sig mot.

- Ja, det stämmer. Däremot pågår en utredning om ändring i lagstiftningen och det är inte omöjligt att den hinner träda i kraft. En del i detta är ju att man inte vill tillämpa upphandlingar, säger Bengt Ardenvik.

Den lagändring han syftar på är ensamutredaren Acko Ankarbergs utredning om kundvalssystem inom äldre- och handikappomsorgen som har fått ett utökat uppdrag att även titta på kundval inom hälso- och sjukvården. Den 28 februari ska Acko Ankarberg lägga fram sitt förslag.

Även när det gäller kravet på meddelarfrihet även för de privata entreprenörerna gör Region Skånes jurister tummen ned. Det spelar ingen roll vad Region Skåne ställer för krav, det grundläggande kravet på att privatanställda ska vara lojala mot sin arbetsgivare kvarstår i alla fall. Det innebär att den privata arbetsgivaren ändå kommer att ha rätt att straffa anställda som uttalar sig på ett sätt som exempelvis kan skada företagets konkurrenskraft. Juristerna öppnar dock för att Region Skåne självt kan komma med sanktioner mot de privata entreprenörer som man tycker tystar sina anställda.

Nästa steg i beslutsprocessen kring Vårdval Skåne kan tidigast tas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 februari. Sedan kan regionfullmäktige klubba vårdvalet på sitt möte i juni.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev