Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

"Kristi bruds hemliga profetia ger förklaringar till mordet i Knutby"

Publicerad: 23 november 2005, 09:00

DEBATT: Den 10 januari 2004 mördades en människa och en annan skottskadades svårt i Knutby. Läkaren Rigmor Robèrt har som första utomstående tagit del av den så kallade Tirsaprofetian. Ett hemligt dokument där Jesus talar till Åsa Waldau. Här finner Rigmor Robèrt förklaringar till katastrofen i Knutby.


I Tirsaprofetian finns kärnan till en motsägelsefull och därför olöslig lära om dödslängtan och framgångstro, skriver läkaren Rigmor Robèrt.

I datorer som tillhör Knutbyförsamlingens inre krets bevaras ett dokument som kallas Tirsaprofetian. Där har Åsa Waldau, församlingens informellt ledande pastor, skrivit ned tankar, vilka hon menar kommer från Jesus i himlen.

För utomstående och perifera medlemmar hålls Tirsaprofetian hemlig. Åsa Waldau har utåt tonat ner sin upphöjda roll efter mordet på sin syster Alexandra Fossmo. Genom mitt arbete, på frivillig men professionell grund, med många personer i Knutbydramat har jag nu fått tillgång till profetian och blivit ombedd att kommentera den.

Under några vårveckor 2000 ska Jesus ha talat direkt med Åsa Waldau och omformat henne till sin like. "Jag är Konungarnas konung och du är himmelens drottning!", tycker sig Åsa Waldau höra Jesus säga den 27 mars år 2000. Några dagar senare hör hon: "Jag hade dig i min tanke redan vid världens skapelse och jag har väntat på dig sen dess." Den 30 mars lovar Jesus, att hans och hennes ord är likvärdiga: "Kom ihåg att dina ord har makt precis som mina." Sedan dessa veckor våren 2000 gäller Åsa Waldau i församlingen för att vara "ett med Jesus". Därför lyder man henne.

I Tirsaprofetian finns kärnan till en motsägelsefull och därför olöslig lära om dödslängtan och framgångstro. Åsa Waldaus självprofetia visar hennes försök att höja sig över ett personligt katastrofläge. En närstående hade dagarna innan kommit hem från jobbet med ett "tilltal" från Gud om att Åsa Waldau skulle dö. Ledarskapet enades direkt om att detta var Guds vilja och har sedan våren 2000 samlats i grupper för att innerligt be till Gud om Åsa Waldaus snara hädanfärd. I döden ska hon förenas med "sin man", Jesus i himlen.

Många tv-tittare har reagerat på Åsa Waldaus ovanliga känslokyla när hon talat om mordet på systern, Alexandra Fossmo. Men Åsa Waldaus försök att anpassa sig till ett liv i dödens väntrum kan delvis förklara att normala känslor blivit avstängda både hos henne och medlemmar.

Församlingen har stegvis gått in ett undantagstillstånd. Inspelade predikningarna visar att livet sedan där tycks sakna hopp, medan döden utmålas som paradisisk.

I läran om Åsa Waldaus dödsbröllop finns grunden till ledarskapets upptrappade förtroendemissbruk och till de vanföreställningar eller tankefel som gör Åsa Waldau "ren" och ofelbar, medan andra ses som hennes tjänare, syndabockar och fiender. Det grandiosa tänkande som framträder i texten kan man se vid narcissism, manisk psykos, drogpåverkan och vissa stresstillstånd, men också inom extrema trosgrupper.

I sekter omformas människor på ett sätt som gör det svårt för samhället att ingripa och svårt för vården att nå fram. Ändå har sjukvården unika möjligheter för detta hjälparbete. Sjukvård grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet kan uppfattas som objektiv och därmed mindre hotande än hjälp från exempelvis ett annat trossamfund.

Men kunskaperna om sektrelaterade problem är begränsade inom sjukvården. Analys av systemfelen i Knutby Filadelfiaförsamlings lära och den profetiska ledarens självbild ger oss nycklar till att hjälpa utan att kränka medlemmar och före detta medlemmar i Knutby. Detta ökar också förståelsen för hur destruktiva beteenden och tankevärldar kan uppstå även i andra extrema grupper.

Tirsaprofetian består av 23 daganteckningar på 14 tätskrivna sidor och är daterad den 25 mars till den 19 april 2000. Perspektivet är att Jesus talar direkt till Åsa Waldau, som skriver ned budskapet på sin dator.

Stilen kan kallas kvasibiblisk, växlande mellan högtravande och vardagligt språk: "Det är i sanning en härlighetsutgjutelse" respektive "ingen ska kunna ifrågasätta att du har med mig att göra", säger Jesus till Åsa Waldau den 27 mars. Det handlar om overkligheter, inte om arbetet i församlingen eller om vad Åsa Waldau gör om dagarna. En strid sägs pågå men enbart som abstraktion. Endast drömmerierna om erotik anknyter till skribentens verkliga upplevelser.

I egenskap av Åsa Waldaus himmelske make kallas Jesus "Dodjadid". Dodi och Yadid lär båda betyda "den älskade" på hebreiska. I Knutby Filadelfiaförsamling tilltalas Åsa Waldau som Tirsa och så kallar hon sig också i texten. Namnet är hämtat från Gamla Testamentet, där Tirsa dels är en av fem arvtagande systrar, dels en drottningstad i Höga Visan. Texterna repeterar ett begränsat antal teman på ett besvärjande sätt. Det talas monotont om Tirsas omvandling till idealkvinna enligt en viss plan, om striden mot Satan, om Tirsas majestät och triumf, om församlingen som Tirsas tjänare och om Tirsas rätt. Störst utrymmer får fantasier om kommande erotik med Jesus.

Åsa Waldaus text är framför allt inspirerad av förkunnare inom amerikansk framgångsteologi. Läran kom till Sverige med Trosrörelsen på 1980-talet. Genom tro och bekännelse ska man "dö" från sitt gamla jag. Gud skapar i stället ett pånyttfött jag, en fullkomlig och rättfärdig natur.

I denna pånyttfödda ande har människan auktoritet över djävulen, demoner, sjukdomar, fattigdom och annat dåligt. I sin pånyttfödda ande kan den troende motta uppenbarelsekunskap direkt från Gud. Åsa Waldaus självprofetia dokumenterar hennes egen variant av framgångsteologisk pånyttfödelse.

Jag visar här på exempel på några teman i Tirsaprofetian.

Om striden: I Knutby predikades om hur jordens undergång skulle infalla när Åsa Waldaus trolovning med Jesus blir till bröllop. Ställs unga människor inför döden kan undantagstillstånd uppstå vad gäller känslor, moral, sex och våld. I en inspelad förkunnelser har hon talat med Paulus, som manade församlingen i Efesus att "hålla stånd emot djävulens listiga angrepp" och strida "mot ondskans andemakter i himlarymderna". En del medlemmar i Knutby har levt sig in i detta och väntat sig att nästa timme, nästa dag höra änglars basuner till muller av detonerande atombomber. De har trott att Gud exklusivt har informerat Åsa Waldau om vad som komma skall. Församlingen har eldat varandra med låtsasmilitära slagord: "Operation Roslagen!" "Nu tar vi skolan!" "Knutby ska bli ett befriat område!" I detta har ett vi-och-dom-perspektiv betonats.   Det talas i nästan varje avsnitt om att Tirsa befinner sig i strid. "Striden är hård och Satan är vred men utgången är klar.", säger Jesus den 25 mars. Och den 30 mars mottar Åsa Waldau följande budskap: "Du kan vara helt frimodig mot Satan därför att hans makt är helt underordnad mig [Jesus]"; "Satans rike darrar. Därför kan du också förstå hur viktig du är"; "du är sannerligen mitt i centrum av min plan för världens slutskede."

Om hägrande erotik: Drömmerier om erotisk förening med Gud är inte ovanligt bland religionernas mystiker. Men det finns en skillnad mellan deras och Åsa Waldaus inre bröllop. I Knutby är sammansmältning med Jesus ingen möjlig erfarenhet för varje troende utan gäller bara för Åsa Waldau. "Du och jag, Tirsa! Jag älskar dig, min brud, min hustru, min förbundne", säger Jesus i slutet av profetian. Den 27 mars hör Åsa Waldau honom säga: "Jag längtar efter att få röra vid dig och tillfredställa din lust, det är min tillfredställelse att se dig njuta. Jag vill älska med dig och ge dig all den kärlek som du är värd. Jag vill smeka dig ömt inifrån och ut, som bara jag kan! Jag njuter när jag ser på dig, allt hos dig ger mig lust och njutning. Det är i sanning en härlighetsutgjutelse. Jag älskar allt hos dig. Nästa dag fortsätter Jesus: "Din kropp är så skön, jag älskar när du rör dig inför mig. Varje steg du tar ser jag med beundran."

Om tjänstefolket: Församlingens inre krets har, som Åsa Waldaus "tjänare", att ta hand om allt som kan besvära henne. De passar upp med städning, matlagning, tvätt, barnpassning samt skyddar hennes väl och ve med böner och andlig krigföring. Ungdomar med fina gymnasiebetyg har flyttat till Knutby. Åsa Waldau brukar utmåla en värvad lärjunge som begåvad och unik."Jag lär dem vad de behöver veta nu i tidens ände", har Åsa Waldau sagt. Församlingen liknar ett upplevelsecentrum. Därinne sker spännande saker. Men vi som står utanför märker att tiden därinne tycks stanna och vyerna krymper.

Den 27 mars talar Jesus till Åsa Waldau om tjänarna: "jag har gett dig dina tjänare för att de ska betjäna dig, det är din fulla rätt utifrån mitt kungarikes ordningar. "

Om Tirsas rätt: "Må Tirsa få sin rätt" är ett utrop som församlingens inre krets använt i tal, brev och mejl som ett verbalt banér. Tirsas rätt står för hennes rättigheter som hustru till Konungarnas konung. Åsa Waldau har rätt till högst pastorslön och kort sagt rätt att göra vad hon får lust till. Vill hon shoppa eller resa följer medlemmar med och ska gärna betala kalaset. "Det är jag värd!" brukar Åsa Waldau säga. Jesus upprepar ofta att Tirsa ska "få sin rätt". "Kämpa för din rätt! Stå emot Satan", säger han den 31 mars. Åsa Waldau säger numera att Knutbypastorn Helge Fossmo, som hon valde att bilda radarpar med, var "ond". Därför är det intressant att höra hennes profetiska tilltal rörande Helge Fossmo. Så här sade Jesus den 3 april: "Var inte orolig för Helge, han är min hand och jag vet vem han är. Jag kan lita på min tjänare och jag vet vad han håller för. Han är så viktig i den här striden och tro mig, han kommer inte att vara utan sin lön. Jag ger honom frid och det ger honom kraft. ? Tro mig! Allt är under kontroll." I dag får medlemmar lära sig att Helge Fossmo för Tirsa varit vad Judas Iskariot var för Jesus.

Tirsaprofetian visar hur tillvaron är förutbestämd. Pastorerna anses ha profetisk information. De tyder tecken och förutser vad som ska ske.

Detta tydliggjordes när barnflickan Sara Svensson berättade om den natt hon återvände till Knutby. Hon sade i tingsrätten, förkrossad men ändå saklig: "Det var ju ändå förutbestämt. Daniel och Alexandra skulle till himlen."

Om allt är förutbestämt blir livet en slags teater. Jesus talar den 27 mars till Åsa Waldau om "detta stora som sedan tidernas begynnelse är bestämt för dig". Han fortsätter den 2 april: "Jag hade dig i min tanke redan vid världens skapelse och jag har väntat på dig sen dess." Den ledare, som vet skapargudens plan, blir skådespelets regissör och Guds ställföreträdare på jorden. I Knutbyreligionen har kristendomens treenighet ersatts av en fyrenighet med Åsa Waldau som fjärde part.

Runt Åsa Waldau har rollspel uppstått. Medlemmar har fruktat henne som domaren Debora, åtlytt henne som drottning Tirsa och vårdat henne som lidande brudmartyr. Vid tv-intervjuer kan man se hur Åsa Waldau tycks växla mellan olika identiteter. Som profetisk förkunnare är hon storordig, känslokall och   teatralisk. I den rollen, eller pseudoidentiteten, talar hon med avbrutna meningar på församlingens karaktäristiska dialekt. Men då och då skymtar en äkta Åsa Waldau. Hon verkar ängslig, mer sympatisk och talar närkingska.

Vad har psykiatri och psykoterapi att göra med sekter och manipulation? Frågan ställs vid ett rikssymposium under Rikstämman nästa vecka. I Nordamerika och Australien har extrema rörelser och sekter länge varit kända fenomen i samhället men inte i Europa.

Det finns föreställningar om att de som hamnar i en ohälsosam grupp skulle vara sökande individer med psykiatriska problem. Detta är en myt. De flesta som hamnar i en sluten grupp är friska människor med ideell läggning, bra ekonomi och goda familjeförhållanden. De har inte sökt sig till gruppen utan blivit aktivt värvade, det vill säga: övertalade att gå med.  Ohälsosamma grupper åstadkommer med likartade tekniker ändringar av medlemmens identitet. Detta sker omärkligt för medlemmen och är skrämmande och frustrerande för de närstående.   Ohälsosamma grupper vill betrakta medlemmarnas personlighetsförändring som "omvändelse" till ett bättre  liv. Men uppföljning över tid visar att medlemmarnas liv krymper samman, att intellektuella, emotionella, sociala och kognitiva förmågor som de har haft gradvis släcks. Avtagande förmåga kan gälla studier, yrkeskarriär, kärleksrelationer, familjeliv, vänskap.

Vad bör sjukvården göra? Sjukvården bör utveckla egen kompetens. Man kan då, liksom i beroendevården, samarbeta med nyktra beroende, det vill säga med före detta medlemmar i manipulativa grupper som är rehabiliterade. Läkare och terapeuter som inte har kunskap om effekter av extrem trosutövning eller om trosläran i den aktuella rörelsen har visat sig kunna skada den patient man försöker hjälpa.

Det finns vissa tumregler som läkare och psykoterapeuter behöver känna till i kontakten med personer som är eller har varit med i sekter. När pseudoidentiteten brustit och en människa går ur en manipulativ grupp eller relation är hon ytterligt sårbar. I denna förvirring, ångest och depression är det till hjälp att få veta att detta plågsamma tillstånd i det läget är normalt. Den som varit med i en sluten grupp behöver komma till insikt om på vad sätt man kan vara påverkad eller skadad. Terapisamtalen ska därför inte vara allmänt stödjande utan riktade. Terapeuten bör hjälpa patienten att bearbeta tre viktiga områden:

-Diskutera igenom vad manipulativa tekniker är. Det finns checklistor med 20-30 punkter som man kan utgå från. (Har du varit med om love bombing? Märkte du motsägelser i läran? Har du avgivit bekännelser? Fick du förkasta gamla värderingar? Har du förbundit dig att betala pengar?) Det är viktigt att inte nedvärdera allt, exempelvis starka upplevelser, som den före detta medlemmen kan ha haft i sekten.

-Gå igenom gruppens ideologi. Påvisa motstridigheter i filosofin och otydligheter i begreppen. Detta hjälper till att återaktivera medlemmens kritiska tänkande. Gäller det en religiös sekt ska terapeuten ha god kunskap om läran, eftersom teologin förvrids i sekter. Gud framställs som en skoningslös diktator, som medlemmen ska älska och lyda. När medlemmar lär sig "älska" en sådan Gudsbild liknar de misshandlade eller medberoende medlemmar i en dysfunktionell familj. Man håller i det längsta upp en glad fasad, som täcker upp för kaos därhemma.

-Terapeuten bör vara så insatt i den aktuella rörelsen att hon eller han kan påvisa omoral och dubbelliv hos ledarskapet; ekonomiska oegentligheter, ledarnas lyxliv, som betalas av fotfolket, ledare som utnyttjar underordnade sexuellt och att ändamålet får helga medlen: rörelsen ska verka för fred, harmoni och kärlek, men ledarna förtalar konkurrenter, hotar dem som lämnar rörelsen, hatar kritik och ljuger för nya medlemmar och utomstående.

Frågor av typen: "Men hur kunde du gå med i en sekt?!" ska undvikas. Det är tyvärr vanligt att terapeuter och hjälpsamma medmänniskor förebrår offret.

Det är chockartat att lämna en grupp och bli socialt utfrusen av vänner som man nyss kramade och delgav sin intima bikt. För manipulativa ledare blir avhopparen ett farligt vittne. I det läget utnyttjas bekännelser som hållhakar. En före detta medlem som inte får hjälp tenderar att glida tillbaka i sektens beteenden, så kallade floating. Jag går här inte in på barnens utsatthet.

Kunskap om hur patienter med sektrelaterad problematik ska behandlas bör systematiseras. Svenska föreningen för medicinsk psykologi har tagit ett sådant initiativ. Enligt min uppfattning bör ett kunskapscentrum ha sin grund på vetenskap och beprövad erfarenhet och ha sin grund inom sjukvården. Risken är annars stor att olika samfund känner sig motarbetade på ideologisk grund, åberopar religionsfrihet och med rätt eller orätt beskyller "antisekt-upplysare" och "avprogrammerare" för att själva vara sekteristiska.

I sjukvården bör inte sektledare demoniseras. Även om ledaren liknar en gisslantagare med makt över medlemmarnas liv blir hon eller han själv fånge, som i ett kapardrama. Åsa Waldau har barrikaderat sig med sin församling i Knutby medan hon lanseras som mediakändis. Det är uppenbart att både hon och många medlemmar är emotionellt instabila och kan vara i fara.   Vården, rättsväsendet och anhöriga står handfallna. Hur kan vi hjälpa? Kan maktmissbruk och lydnad i sekter behandlas som en form av beroende- respektive medberoendesjukdom? Kan erfarenheter från dialektisk beteendeterapi, DBT, användas vid rehabilitering av sektmedlemmars och sektledares identitet och känsloliv? Kan sunda församlingar se isolerade församlingar som missionsfält?

Rigmor Robèrt  Rigmor Robèrt är läkare och privatpraktiserande psykoterapaut.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev