lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Socialstyrelsens expert: Död flicka har fått kraftig överdos

Publicerad: 12 augusti 2009, 05:00

Den lilla flicka som avled på Astrid Lindgrens barnsjukhus fick en mycket hög dos tiopental kort innan hon dog. Den bedömningen gör Socialstyrelsens vetenskapliga råd, vilket ger stöd för misstankarna om brott.


Socialstyrelsens vetenskapliga råd är experter som är framstående inom sitt område. Två av dem är inkopplade i myndighetens utredning kring det ärende där en läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna är misstänkt för dråp på en liten flicka som hon vårdade.

Av ett yttrande som nu kommit in till Socialstyrelsen (läs dokumentet nedan) framgår att de vetenskapliga råden är överens om att det sannolika är att flickan givits en mycket hög dos av narkosmedlet tiopental (Pentothal) kort före sin död.

Åklagarsidan har hävdat att flickan fått tiopental i en alldeles för hög dos och enligt tidigare uppgifter från åklagare har ingen i sjukhus­personalen medgivit att de har givit flickan medlet. De vetenskapliga rå­dens slutsatser kan därför anses stärka misstankarna om att brott har begåtts.

– Om den rättsmedicinska analysen är korrekt och om provet är korrekt så finns så vitt jag kan förstå ingen annan förklaring än att det tillförts en stor mängd Pentothal. Det handlar om mycket höga värden, säger Krister Nilsson, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och vetenskapligt råd i barnintensivvård.

Han är det huvudansvariga vetenskapliga rådet och har i sin tur inhämtat ett yttrande från Rune Dahlqvist, professor i klinisk farmakologi i Umeå och vetenskapligt råd i klinisk farmakologi. Det är detta yttrande som nu har inkommit till Socialstyrelsen.

Rune Dahlqvist delar Krister Nilssons bedömning.

– Rent farmakologiskt står det klart att det har kommit in en hög dos av tiopental i kroppen, säger han.

I sitt yttrande avfärdar Rune Dahlqvist, som har granskat rapporten från den rätts­medicinska obduktionen, den kritik som framförts mot Rättsmedicinalverket, RMV.

”De angivna metoderna och instrumenten är förstklassiga och specifika, laboratoriet är ackrediterat, personalen mycket erfaren och relevanta kontrolldrag har utförts. Något fel på RMV-nivå synes mig därför ytterst osannolikt”, skriver han i yttrandet.

Den kritik som framförts från läkarhåll har bland annat gått ut på att en omfördelning av läkemedel från vävnader till blod kan ha skett efter döden.

Enligt Rune Dahlqvist är det dock ytterst osannolikt att förhöjningen av läkemedelskoncentrationen i blodet skulle kunna vara mer än tvåfaldig. Han anser alltså att en mycket hög koncentration tiopental fanns hos flickan redan när hon levde, på grund av att en mycket hög dos givits.

I obduktionsrapporten uppgavs att koncentrationen av tiopental i flickans lårblod var 1 000 gånger mer än vad man ser vid ordinär användning av medlet. Det stämmer inte, enligt Krister Nilsson. Men också enligt hans beräkningar är den dos som givits mycket hög - allra minst 22 ml tiopental av en standardlösning 25 mg/ml.

– Det är en orimligt hög dos, säger han.

Enligt Rune Dahlqvists utlåtande ligger en koncentration av tiopental som skapar djup koma 20-60 gånger lägre än den koncentration som uppmätts hos den avlidna flickan.

Krister Nilsson inväntar dock svar på några kompletterande frågor från RMV innan han slutför sitt utlåtande.

– Det handlar dels om att de säger att de bara tagit 3 ml blod, vilket är en väldigt liten mängd, dels om att jag vill veta i detalj hur provet har tagits.

I Socialstyrelsens utredning ingår förutom material från RMV och de vetenskapliga rådens utlåtanden intervjuer med sjukhuspersonal, däribland den dråpmisstänkta läkaren.

– Jag bedömer att vi kan fatta ett beslut i mitten av september, säger Staffan Blom, chef för den regionala tillsynsenheten i Stockholm.

Staffan Blom, Krister Nilsson och Rune Dahlqvist poängterar alla att det är polisens sak att utreda om brott har begåtts. Enligt Peter Claesson, chefsåklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm, är det oklart när förundersökningen kan bli klar.

Relaterat material

Kritiserad åklagare utlovar åtalsbeslut under augusti

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev