torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Staffan Bergström beredd att gå till högsta instans

Publicerad: 22 mars 2021, 09:18

”Jag är 78 år och behöver strängt taget inte min legitimation, men jag är väldigt angelägen om att yngre kollegor inte ska behöva tveka av rädsla för att bli av med sin legitimation”, säger Staffan Bergström. Foto: Paul Hansen

– Jag döms för en situation där jag inte hade något annat alternativ än att överge patienten, säger Staffan Bergström, som vill ha ett prejudikat. (1 kommentar)

Ämnen i artikeln:

Staffan BergströmIvoDödshjälpEutanasi

LB


I somras polisanmälde läkaren Staffan Bergström sig själv efter att ha försett en döende als-patient med läkemedel så att denne kunde ta sitt liv. Åklagaren beslutade att lägga ner förundersökningen om dråp och kom fram till att det handlade om medhjälp till självmord, vilket inte är straffbart. 

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bedömer däremot att det Staffan Bergström gjort innebär att han är ”uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare” och yrkar därför på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ska dra in Staffan Bergströms läkarlegitimation. 

– Det är inte helt oväntat, även om jag tycker att när man läser noggrant i utlåtandet så står det att tolkning av paragraf si och så leder fram till Ivos beslut. Mot det vill jag ställa patientperspektivet. Man har rätt att avstå behandling, säger Staffan Bergström. 

Patienten hade redan beslutat att åka till den schweiziska organisationen Dignitas för att få hjälp att avsluta sitt liv och det fanns också ett läkarutlåtande därifrån, men resan kunde inte genomföras på grund av stängda gränser. Patienten bad då Staffan Bergström om hjälp. Patienten ville inte heller längre ha behandling i form av den ventilator han var beroende av.

I det material som ligger till grund för Ivos beslut finns också kritik från en privatperson om att Staffan Bergström inte använde sig av psykiatrisk tvångsvård när patienten uppenbart var suicidal.

– Att jag skulle ha tillkallat polis och med tvång tagit honom till en psykiatrisk mottagning för bedömning, det tycker jag hade varit djupt oetiskt. Han visade inga tecken på depression.

Men du måste ha kalkylerat med risken för indragen legitimation?

– Ja. Men det jag inte kunde veta var hur Ivo skulle se på det här med en behandlingsvägrande döende person när han själv inte vill ha ventilatorn. Jag är i en situation som är väldigt lik den på ett sjukhus där man då söver patienten. 

Om HSAN drar in legitimationen kommer Staffan Bergström att överklaga till kammarrätten och upp till Högsta förvaltningsdomstolen för att få ett prejudikat.

– Jag är 78 år och behöver strängt taget inte min legitimation själv, men jag är väldigt angelägen om att yngre kollegor till mig inte ska behöva tveka av rädsla för att bli av med sin legitimation. Jag har fått åtskilliga brev och påringningar där kollegor gjort exakt samma sak, men där de inte vågat gå till polisen av rädsla för att bli av med legitimationen. 

Det du säger nu är alltså att om du inte hade gått till polisen själv så hade det aldrig upptäckts?

– Nej. Jag blev tillrådd av kollegor att ”lämna läkemedlen med instruktion och samtycke från familjen, men sen måste du dunsta”. Ivo har missat hela det här bota, trösta, lindra-perspektivet hos en döende person. Jag döms för en situation där jag inte hade något annat alternativ än att överge patienten.

Du måste ju ha haft alternativet att säga nej från början?

– Ja, men då överger jag patienten. Antingen i lägenheten när jag kom dit, eller att säga att jag inte kan hjälpa honom.

Läs också

Åsikterna går isär om Staffan Bergströms agerande

Dagens Medicins intervju med Staffan Bergström 17 juli 2020: ”Jag hoppas att mitt ärende ska hjälpa andra läkare” 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-05-31

Hippokratiska Eden säger; ”Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant”. Har vi läkare glömt vad vi lovade? Satsa på palliativ vård istället för att ta livet av någon som lider. Det kan bli en farlig utveckling som vi vet från historien då nazisterna utvecklade eutanasiprogram med läkare som medverkade till oetiska argument.

Wojtek

 

2021-03-29

2015 kom i Tyskland en lag som förbjöd assisterat suicid. Lagen hamnade hos författningsdomstolen som beslöt att upphäva den: Alla beslutskapabla människor har rätt till en självbestämd död och man har rätt till en värdig död (man ska inte behöva tillgripa hårda metoder) vilket avleds av människovärdighetsgarantin. Man ska alltså kunna få läkemedel, som man dock måste administrera själv. En läkare är inte heller förpliktad att skriva ut det. Domstolen betonar vikten av personens egna vilja, att det inte är upp till andra att döma över personens motiv och lidande, att staten och samhället måste respektera den enskildes vilja som uttryck av dennes autonoma självbestämmande. Domstolen påpekar även vikten att säkerställa att personen inte utsätts för yttre press och att det handlar om ett varaktigt beslut; samt att staten inte får dra sig undan sina socialpolitiska förpliktelser genom att upphäva rätten till självbestämmande. 

Allt fler länder väljer att bli humanare genom att respektera rätten till en självbestämd död och legalisera assisterat suicid. Om 50 år kommer även Sverige att ha gjort det, och det kommer att vara lika självklart som rätten till abort är idag.

Specialistläkare med tysk bakgrund

 

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev