Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Juridik

Uppföljande granskning visar fortsatta brister

Publicerad: 3 mars 2014, 12:07

Arbetet som riktas mot sjukhus respektive primärvård går inte hand i hand. Det visar en uppföljande granskning av vård på fel nivå.


Revisorerna i Region Skåne har gett Capire Consulting AB i uppdrag att göra en uppföljande granskning inom området hälso- och sjukvård på fel nivå.

Tidigare när revisorerna granskade området konstaterades betydande brister. Den uppföljande granskingen har fokuserat på åtgärder som har genomförts och som planeras. Dessutom ska den ge revisorerna  uppgifter om i vilken utsträckning och varför vård söks och ges på fel nivå samt att se vilka konsekvenserna blir för patienterna, vårdgivarna och Region Skåne.

Insatserna som Region Skåne har gjort inom primärvården har, enligt granskningen, gett positiva resultat i form av ökad täckningsgrad och ett överlag bättre och jämnare omhändertagande.

Trots regionens förbättringar i styrning av vården finns fortfarande områden att jobba vidare med. Enligt granskningen är samverkan mellan aktörerna i vårdkedjan otillräcklig. En bättre samverkan och styrmedel som innebär att vården på alla nivåer arbetar mot gemensamma målbilder är ett exempel på förbättring.

Revisorerna gav bland annat i förslag till förbättringar att det bör göras insater för att minska risken för akuta återinläggningar. Ett annat förslag var att öka informationen från vårdcentraler till medborgarna och utveckla möjligheterna till att jämföra vård på Vårdguiden 1177.

Senast i mitten av april ska Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden komma med synpunkter på rapporten och eventuellt vilka åtgärder som planeras för att uppnå förbättring.

MICAELA TORESSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News