Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Bristen på kompetens ökar vårdskaderisken

Publicerad: 28 februari 2018, 08:32

Foto: Thinkstock

Nu är det visat – personalbrist i vården ökar risken för vårdskador. Men störst risk är bristen på kompetens. Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen i dag.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenVårdkrisenAkutsjukvårdFörlossningsvård

Rapporten om kompetensförsörjning och patientsäkerhet är ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen fick i mars förra året. Då skulle det för första gången i Sverige beläggas med ”hårda fakta” hur personal- och kompetensbristen påverkar patientsäkerheten i stället för att det skulle baseras på ”anekdotisk bevisföring”, som dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), uttryckte det.

Carina Skoglund är sakkunnig i patientsäkerhet och den som projektlett kompetensutredningen.

– Från litteraturen visste vi att kompetens och bemanning har betydelse för vårdskador och nu ser vi att det stämmer överens med konsekvenserna även i Sverige. Resultaten från de studier vi gjort med hjälp av verksamhetschefer, vårdpersonal och patientsäkerhetsexperter pekar alla åt samma håll, det är positivt att vi nu har fakta som stämmer överens, säger hon.

Drygt 100 verksamhetschefer inom akutsjukvård och förlossningsvård svarade på en enkät om konsekvenserna av bemannings- och kompetensbristen. Inom akutsjukvården uppgav 29 procent av de verksamheter som haft stora problem med vårdskador att de haft lindriga vårdskador varje dag eller varje vecka under det senast året. 12 procent uppgav att allvarliga vårdskador inträffat varje månad.

Allvarliga vårdskador var exempelvis missade frakturer, fördröjda insatser vid hjärtinfarkt, dödsfall på grund av överdoserade läkemedel och självmord och. Bland de lindrigare finns bland annat trycksår, infektioner och blåsöverfyllnad.

Eftersom en liknande studie inte gjorts i Sverige förut, finns inga data att jämföra med.

En uppmärksammad engelsk studie med resultat från nio länder, bland dem Sverige, har tidigare visat  att dödligheten på medicinska vårdavdelningar minskade med 11 procent när sjuksköterskor ansvarade för upp till sex patienter jämfört med tio eller fler.

Men brist på kompetens upplevdes som en ännu större risk än personalbrist, enligt de Socialstyrelsens djupintervjuer.

– Erfarenhet är en viktig del, rätt antal personer i teamet behöver inte betyda att det finns rätt kompetens. Vi vet ju att patienter som utlokaliseras har en större andel vårdskador än de som vårdas där det finns rätt kompetens, säger Carina Skoglund.

Socialstyrelsen ska titta på åtgärdsförslagen och eventuellt utveckla stöd för verksamheterna att skapa och stärka förutsättningarna för ett systematiskt patientarbete.

– Man kan arbeta med schemaläggningen till exempel, och se till att man snabbt kan ställa om sin produktions- och kapacitetsplanering. Man får se till att teamets samlade kompetens är bra. Alla kanske inte är lika erfarna, men har man en oerfaren läkare kan det kompenseras av en erfaren sjuksköterska, till exempel.

Samtidigt med rapporten om kompetens och patientsäkerhet presenterade Socialstyrelsen en bedömning av tillgång och efterfrågan i hälso- och sjukvården. Den visar en fortsatt brist på flera yrkesgrupper inom sjukvården. Särskilt saknas grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och olika specialistläkare.

Relaterat material

”Att bristerna leder till patientskador vet vi redan”

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev