Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Patientsäkerhet

Coxiber kopplas till ökat antal patienter med magblödningar

Publicerad: 11 Juni 2004, 07:36

Trots att cox 2-hämmare, coxiber, ger en minskad risk för magblödningar på individnivå, ökade det totala antalet patienter som sjukhusvårdades på grund av magblödningar när de nya läkemedlen introducerades i Ontario, Kanada. Anledningen var att introduktionen innebar en kraftigt ökad total läkemedelsbehandling.


Studier har visat att risken för blödningar i den övre delen av mag-tarmkanalen minskar på individnivå om coxiber, till exempel Celebra, celecoxib och Vioxx, rofecoxib, används i stället för äldre smärtlindrande NSAID, till exempel Voltaren, diklofenak.  Forskare från bland annat Clinical Evaluative Sciences, Toronto, Kanada, ville undersöka effekten på en hel population efter introduktionen av coxiber. Därför analyserades data för mer än 1,3 miljoner invånare som var minst 66 år gamla i provinsen Ontario. Tidsperioden 1 september 1994 till februari 2002 delades in i 15 delar med sex månader i varje.  Rofecoxib och celecoxib lanserades i april 2000 i provinsen. Användningen av något NSAID, antingen oselektiva eller coxiber, undersöktes liksom förekomst av sjukhusvård för blödningar i den övre delen av mag-tarmkanalen. Användning av andra läkemedel som påverkar magblödningsrisken registrerades också.  Innan coxiberna introducerades använde 14,0 procent NSAID. Efter introduktionen ökade den siffran, under det sista halvåret använde 19,8 procent av studiedeltagarna NSAID. Ökningen berodde på att nya läkemedelsanvändare tillkom snarare än en överföring från äldre NSAID till coxiber. Detta motsvarar en ökning i användningen av NSAID med 41 procent, efter lanseringen av coxiber.  Innan coxiberna lanserades var tendensen att färre äldre sjukhusvårdades för magblödningar, men den ökade från 15,4 till 17,0 per 10 000 personer varje år. I faktiska tal tillkom 650 vårdtillfällen på grund av magblödningar per år. Utvecklingen av sjukhusvård på grund av hjärtinfarkt eller hjärtsvikt påverkades inte signifikant av coxiberna.  Författarna konstaterar att de inte kan bevisa ett orsakssamband mellan en total ökning av alla NSAID med 41 procent och 10 procent fler vårdtillfällen på grund av magblödningar. Men de anser att det ändå är sannolikt på grund av att ändringarna skedde samtidigt och att det är biologiskt rimligt. Ändringar av andra riskfaktorer kunde inte förklara ökningarna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev