måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

”Digital teknik kan lösa vårdutmaningar”

Publicerad: 6 juli 2017, 05:00

Carl Bennet, Stefan Larsson, Maria Rankka och Sara Riggare Foto: Carl Benett: Sören Håkanlind

”För att lösa vårdens utmaningar krävs ett kraftfullt stöd för innovativa digitala lösningar”, skriver Getinges styrelseordförande Carl Bennet, läkaren Stefan Larsson, Stockholm Handelskammares vd Maria Rankka och doktoranden Sara Riggare.

Ämnen i artikeln:

Karolinska institutet

Sjukvården står inför stora utmaningar. Regeringens vision är att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Men vad ska vi bli bäst på – att använda oss av digitala verktyg i sjukvården, eller att bättre tillgodose patienternas och medarbetarnas behov?

Sverige har i många avseenden varit ett föregångsland inom hälso- och sjukvård. Samarbeten mellan forskare, sjukvård och industri har lett till världsprodukter som Astras Losec, Elektas strålkniv och Getinges respiratorer. Vi har världsledande register som möjliggjort kvalitetsförbättringar inom ett stort antal patientområden.

Men trots denna utgångspunkt har vi i Sverige allt svårare att styra våra insatser för patienternas bästa. Ökande fragmentering driver upp kostnaderna och försvårar ett holistiskt patientperspektiv. Resultatet har blivit minskad autonomi för vårdens professioner och bristande kontinuitet längs vårdkedjorna.

Ledare i vården uppvisar mer stressymtom och sömnbesvär än ledare i alla andra branscher i Sverige. Under en lång rad år har också den kliniska forskningen minskat. För 20 år sedan hade knappt 25 procent av svenska läkare doktorerat, i dag bara 15 procent och andelen fortsätter att minska.

Sverige var tidigt med IT-satsningar inom vården. Redan på 1990-talet var över 90 procent av primärvårdens journaler digitala. Men på grund av obefintlig samordning på har vi ett lapptäcke av inkompatibla IT-system, som varken underlättar vardagen för vårdpersonal och patienter, kvalitetsuppföljning eller kunskapsutveckling.

Det råder ingen tvekan om att digital teknik kan lösa flera av vårdens utmaningar och öka patienternas engagemang. Vården kan samverka bättre och personalen kan få hjälp med att ta välinformerade beslut baserat på data från stora patientgrupper. Och med ny teknik kan rutinärenden hanteras enklare, så att medarbetarna inom vården kan rikta sin tid och kompetens där den gör störst nytta.

Ett ökat fokus på uppnådda patientresultat är kanske den enskilt starkaste trenden bland ledande vårdorganisationer världen över i dag. OECD har i januari beslutat jämföra vårdkvaliteten i medlemsländernas sjukvårdssystem genom att utvärdera patientrapporterade resultat. Läkemedelsbolag och medtech-bolag får i allt större utsträckning betalt efter hur väl man faktiskt lyckats förbättra patienternas hälsa.

Denna utveckling kräver ett kraftfullt stöd av innovativa digitala lösningar. Sverige har unika förutsättningar att ta en tätposition och visa vägen. Vi har ledande kvalitetsregister och andra datakällor för att bidra till att öka vårdens träffsäkerhet, och lång tradition av systematiskt förbättringsarbete av folkhälsa och sjukvård.

Men för att detta ska göras möjligt krävs en tydlig färdplan för framtidens mer patientcentrerade sjukvård. Utan en nationell målbild och kvalitetskrav kommer vi aldrig kunna bryta dagens fragmentisering. Möjligheten att exportera kunskapen om nationella patientregister måste skapas. Och landstingen måste vara öppna för effektiviserande digitala innovationer, både för patienternas bästa men också för framtida exportmöjligheter.

Med gemensamma utfallsmått kan vi överbrygga dagens låsningar så som vinstdebatten och i stället premiera och underlätta för innovatörer som bidrar till bättre patientnytta. I framtidens sjukvård kommer data kring kvalitet och resursanvändning vara en förutsättning för såväl en effektiv styrning som möjligheten att få framtidens digitala teknik att leverera det patienterna förväntar sig.

Efter decennier av kostnadsökningar och produktionsfokus erbjuder digitaliseringen möjlighet att styra utfallet av våra insatser och styra resurserna rätt. Men först måste politiker över blockgränserna enas om att svensk sjukvård ska ha uppnådd hälsa som mål. Först då har Sverige förutsättningar att bli bäst i världen.

Carl Bennet, styrelseordförande Getinge AB
Stefan Larsson, läkare, docent, Boston Consulting Group
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Sara Riggare, doktorand på Karolinska institutet och patient med Parkinsons sjukdom

CARL BENNET, STEFAN LARSSON, MARIA RANKKA OCH SARA RIGGARE

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev