Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Handlingsplan för patientsäkerhet på remiss

Publicerad: 4 juli 2019, 09:04

För första gången har det tagits fam en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som nu är ute på remiss.

Foto: Getty Images

UPPDATERAD Ett öppet arbetsklimat och ett icke skuldbeläggande arbetssätt. Det är några av förutsättningarna för en mer patientsäker vård enligt ett förslag från Socialstyrelsen.


– Vi vet att det är mer än 100 000 patienter som drabbas av en vårdskada varje år, mer än 2000 får bestående men och 1000 avlider på grund av skadan, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Totalt är det ett 40-tal förslag som Socialstyrelsen tillsammans med andra myndigheter, organisationer, regioner, kommuner och experter skrivit ihop. I grunden ligger ett regeringsuppdrag från i höstas med syftet att stärka patientsäkerheten.

I handlingsplanen lyfts säkerhetskulturen på arbetsplatserna som viktig. Personalen ska tryggt kunna rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet och organisationen ska präglas av att alla lär av de negativa händelser som inträffat.

Förslagen är inte rangordnade, men Charlotta George lyfter fram fyra grundförutsättningar för en ökad patientsäkerhet.

– Det handlar om att patienten är en medskapare i vården, att vi har god kompetens och kunskap oavsett vilket yrke du har, att du har en tydlig engagerad ledning och styrning och att det finns en god säkerhetskultur där du delar med dig och lär både av misstag och sådant som går bra.

Planen vänder sig till kommuner och regioner, som ska kunna använda den för att ta fram lokal handlingsplaner.

– Vi jobbar nära tillsammans med myndigheter, huvudmännens system för kunskapsstyrningen, med Sveriges Kommuner och Landsting och professionsföreningarna och under hösten kommer vi att se över vilket stöd som behövs. Målsättningen är att planen ska träda i kraft i början av 2020 och sträcka sig fram till och med 2024, säger Charlotta George.

Socialstyrelsen förslår också att det ska bildas ett råd för patientsäkerhet, som ska inkludera berörda myndigheter, nationella organisationer samt kommuner och regioner.

Förslaget har nu gått på remiss och alla som vill kan lämna synpunkter fram till 7 oktober.

Artikeln uppdaterades 5 juni med intervju med Charlotta George.

Relaterat material

Färre vårdskador inom akutsjukvården

Utlokalisering ökade risken för vårdskador

Patientskador i vården ökar igen

Linda Berglund

Reporter

linda.berglund@dagensmedicin.se

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev