Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Patientsäkerhet

Högt CRP ökade hjärtrisk vid metabolt syndrom

Publicerad: 28 Januari 2003, 15:11

Inflammationsmarkören CRP, C-reaktivt protein, ökade i takt med att friska kvinnor hade en eller flera faktorer som kännetecknar det metabola syndromet: bukfetma, höga triglycerider, lågt HDL-kolesterol, högt blodtryck och avvikande blodglukos. Det visas i en studie som presenteras i tidskriften Circulation.


Definitionsmässigt anses personer som har minst tre av de nämnda riskfaktorerna ha metabolt syndrom. Var och en av faktorerna är också sammanbundna med förhöjda värden på CRP. Metabolt syndrom ökar risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.  I en studie följdes ursprungligen 14 719 friska kvinnor, 45 år och äldre, i åtta år med avseende på hjärtinfarkt, stroke, kranskärlsingrepp och hjärtdöd. 24 procent av kvinnorna motsvarade definitionen på metabolt syndrom när studien inleddes. Forskarna var verksamma bland annat vid Center for Cardiovascular Disease Prevention, Boston, USA.  När studien inleddes hade de kvinnor som inte hade någon av de fem riskfaktorerna för metabolt syndrom en CRP-nivå på 0,68 mg/L. Hos dem med en, två, tre, fyra respektive fem riskfaktorer var motsvarande värde 1,09, 1,93, 3,01, 3,88 och 5,75 mg/L.  Höga CRP-värden förstärkte effekten av metabolt syndrom. Hos de kvinnor, som hade metabolt syndrom och ett CRP-värde på högst 3,0 mg/L när studien inleddes, inträffade 3,4 hjärt-kärlhändelser per tusen personår. För kvinnor med metabolt syndrom och CRP högre än 3,0 mg/L var motsvarande antal 5,9 fall per tusen personår.  Forskarna konstaterar att mätning av CRP-värdet tillför kliniskt viktig information utöver den som fås av eventuell förekomst av metabolt syndrom.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev