torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Hovrätten avskriver mål mot kirurg – fällande dom står fast

Publicerad: 31 maj 2022, 14:14

Det blir ingen förhandling i Svea hovrätt sedan kirurgen, som förlorat sin legitimation för gott, återkallat överklagandet av tingsrättens dom. Foto: Getty Images/Carl Johan Erikson

I går skulle förhandlingar inletts i Svea hovrätt om den kirurg som 2020 dömdes i tingsrätten för att ha utsatt en patient för livsfara. Nu har fallet avskrivits sedan kirurgen dragit tillbaka sitt överklagande.

Ämnen i artikeln:

HSANAnders W Jonsson (C)Sofia NilssonIvoPlastikkirurgi

Susanna Pagels

susanna.pagels@dagensmedicin.se


Därmed gäller tingsrättens dom från mars 2020. Kirurgen dömdes då för grovt vållande till kroppsskada och sjukdom vid ett ingrepp 2016. Straffet blev villkorlig dom med samhällstjänst, motsvarande fem månaders fängelse.

I februari i år beslutade HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, att slutgiltigt återkalla kirurgens läkarlegitimation. Den 18 maj i år drog sedan kirurgen tillbaka sitt överklagande till hovrätten som avskrev fallet, enligt handläggaren vid Svea hovrätt.

Tingsrättens dom gällde en bukplastik med samtidig fettsugning i januari 2016 på en gravt överviktig patient. Någon laboratorie­status eller preoperativ bedömning gjordes inte. Möjligheter att ge blod saknades. Patienten fick bland annat blödningschock, cirkulationssvikt och hudnekros och kördes till sjukhus sedan en anhörig tillkallat ambulans. 

Kirurgen förnekade brott, bestred skadeståndskraven till patienten på 60 000 kronor och överklagade domen som därmed inte vann laga kraft.  

Läs mer: Fem år från åtalsanmälan till draget leg 

Först ett år senare, i februari 2021, beslutade HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, att återkalla hans läkarlegitimation interimistiskt, det vill säga tillfälligt, för att ”trygga patientsäkerheten”. Detta sedan Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, yrkat på det sedan kirurgen efter den fällande tingsrättsdomen hunnit skada ytterligare tre patienter så allvarligt att de behövt akut sjukvård på sjukhus efter ingreppen på hans praktik. 

Ett tillfälligt återkallande kan HSAN bara besluta om en gång för sex månader framåt och sedan förlänga en gång. Så skedde också, efter att Ivo yrkat på det. 

Men i februari 2022 löpte tidsfristen ut. Och då hade Svea hovrätt inte ens haft den första förhandlingen som skulle ha inletts i går, 30 maj.  HSAN tvingades att fatta ett självständigt beslut om ett slutgiltigt återkallande, utan en dom som vunnit laga kraft att luta sig mot. En sådan hade HSAN önskat, framgår av beslutet. 

Efter en omfattande genomgång av Ivos första åtalsanmälan, tingsrättens dom såväl som Ivos andra anmälan med de tre senare patientfallen inklusive kirurgens yttranden, beslutade HSAN den 24 februari att återkalla läkarens legitimation för gott. Bristerna i läkarens yrkesutövning ”är så allvarliga att de måste bedömas som grov oskicklighet”, skriver HSAN. I alla fyra patientfallen befinns kirurgen ha visat ”anmärkningsvärd likgiltighet inför de allvarliga medicinska risker som han tagit och de klara patientsäkerhetsrisker han utsatt patienterna för”. Ansvarsnämnden anser vidare att det måste vara ett ”uppenbart och medvetet risktagande” och anser att kirurgen visat ”ett mycket bristande omdöme”.

Läs mer: Enigt utskott vill se snabbare återkallande av yrkesleg

Nästan sex år efter Ivos första åtalsanmälan, drygt två år efter tingsrättens dom och flera skadade patienter senare, verkar just det här fallet vara avslutat. Om myndighetsutövningen inom och mellan Ivo respektive HSAN har förändrats på sikt återstår att se. 

Dagens Medicin rapporterade utförligt om fallet våren 2021 vilket ledde till att utskottsledamöterna Anders W Jonsson (C) och Sofia Nilsson (C) engagerade sig i frågan. Förra sommaren röstade ett enigt socialutskott ja till att ställa sig bakom ett utvidgat yrkande på lagändring för snabbare återkallande av yrkeslegitimation inom vården. 

Läs hela historien:

Enigt utskott vill se snabbare återkallande av yrkesleg

 

C: Läkare som utreds ska lättare bli av med legget

 

Fem år från åtalsanmälan till draget leg

 

Anders W Jonsson (C): Det kan inte få ta så här lång tid

 

Läkares legitimation dras in efter patientskador 

Kommentera

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev