fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Ivo: ”Det är regionen själv som anser att 612 vårdplatser behövs”

Publicerad: 3 januari 2023, 05:00

Frågan om Ivo har lagstöd för att kräva att Akademiska sjukhuset i Uppsala skaffar fram 612 disponibla vårdplatser kan nu komma att tas upp i högsta instans.

Foto: Staffan Claesson/Bildbyrån

Det är Region Uppsala som anser att det krävs just 612 vårdplatser. Det påpekar Ivo i sitt överklagande av kammarrättens dom kring mångmiljonvitet mot Akademiska. Nu ska högsta instans pröva om man ska ta upp vårdplatsmålet.

Ämnen i artikeln:

Ivos nationella tillsyn av sjukhusvården Akademiska sjukhusetToppnyheterToppnyheter Arbetsliv

Monica Kleja

monica.kleja@dagensmedicin.se


Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har förelagt Akademiska sjukhuset i Uppsala att inrätta fler vårdplatser mot ett vite på 20 miljoner kronor. Syftet är att förmå sjukhuset att åtgärda bristen på vårdplatser på sjukhuset.

Men två gånger har Region Uppsala svarat med att överklaga till kammarrätten som gått på regionens linje. Senaste gången ansåg kammarrätten att Ivo inte hade lagstöd att kräva att sjukhuset skulle ha 612 vårdplatser inom den somatiska specialistvården.

Men nu har Ivo överklagat kammarrättens dom till högsta instans, nämligen Högsta förvaltningsdomstolen. 

Dagens Medicin har tagit del av inlagan. I den uppger Ivo att det föreligger patientsäkerhetsbrister på sjukhuset, och att vårdgivaren inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Tillsynsmyndigheten understryker också att ”det är regionen själv som anser att det krävs just 612 vårdplatser för att tillgodose det faktiska behovet av vårdplatser” – och att det är mot den bakgrunden som Ivo bedömt antalet vara rimligt.

”Det är alls inte fråga om att Ivo ensidigt har formulerat åtgärder som regionen ska vidta”, skriver man.

I stället bedömer Ivo – det vill säga tvärtemot kammarrätten – att kravet är förenligt med lagstiftarens mening i fråga om vad som krävs av vårdgivaren när det gäller att bedriva en god och patientsäker vård. 

Myndigheten hänvisar i detta avseende till bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och i patientsäkerhetslagen. 

Ivo skriver också att det är av vikt att Högsta förvaltningsdomstolen nu klargör hur författningsstödet ser ut. Ivos generaldirektör Sofia Wallström har också tidigare i en intervju med Dagens Medicin uttryckt att tillsynsmyndigheten önskar få vägledning.

För att det ska bli möjligt måste Högsta förvaltningsdomstolen först avgöra om den ska bevilja prövningstillstånd.

Läs också:

Ivos gd: ”Patientsäkerheten är inte förhandlingsbar”

Viteshot mot Akademiska upphävs – finns inget lagstöd för krav på vårdplatser 

Ivo överklagar kammarrättens dom om Akademiskas vite 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev