fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Klagomål till patientnämnder gällde ofta brist på samordning

Publicerad: 29 november 2021, 05:30

De flesta klagomål från patienter gällde brist på kontinuitet i sjukhusvården. Personerna på bilden har inget med texten att göra. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

En hel del patienter i Västra Götalandsregionen upplever bristande kontinuitet i vården. Det visar en rapport byggd på klagomål till regionens patientnämnder.


Susanna Pagels

susanna.pagels@dagensmedicin.se


Klagomålen och synpunkterna som analyserats var 160 stycken under 2020 och 2021. De flesta, 122 klagomål, rörde specialistvården, vilket sannolikt avser sjukhusvården, och 33 primärvården. 

Läs mer: Samordning som begrepp ifrågasätts 

Patienterna kände sig otrygga i vårdkedjan och med att inte veta vem ansvarade för, och koordinerade, deras vård. De eller deras närstående upplevde att vården fördröjdes, att hälsotillståndet försämrades och i vissa fall att de fått felaktig behandling eller vårdskada. Patienterna saknade fast läkarkontakt och uttrycker förvåning över att vårdgivarna inte kommunicerade med varandra. Föräldrar vittnar om osäkerhet om huruvida de förmedlat tillräckligt mycket information om sitt sjuka barn och om skuldkänslor.

– Rapporten speglar de berättelser vi ofta hör från våra patienter. Även om vårdkedjan ofta fungerar är det vanligt förekommande att patienterna upplever brister i samverkan mellan olika delar av vården. Det är inte acceptabelt att patienten själv ska koordinera sin vård, säger Christer Nilsson (C), ordförande i Västra Götalandsregionens norra patientnämnd i ett pressmeddelande från regionen.

Rapporten handlar specifikt om klagomål på händelser där flera vårdgivare har haft en roll i patientens vård, eller där en verksamhet brustit i kommunikationen om vården.

En mängd citat och klagomål från patienterna har brutits ut och presenteras i rapporten. 

Läs rapporten: Vägen genom vården – patienters upplevda brister i vårdkedjan  

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev