Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Otydlig ansvarsfördelning efter sjukhusbrand i Växjö

Publicerad: 12 december 2003, 11:08

Ansvarsfördelningen mellan de olika chefsnivåerna har varit otydlig och informationen till de anhöriga har brustit, men personalen kan inte kritiseras för sina insatser. Det konstaterar Socialstyrelsen efter den granskning av regionpsykiatriska kliniken i Växjö, som gjorts med anledning av branden i höstas.


Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö har granskat den regionpsykiatriska kliniken vid S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Granskningen inleddes med anledning av den brand som utbröt tidigt på morgonen den 1 augusti i år, då två patienter avled och tre patienter skadades allvarligt.  Under utredningens gång har Socialstyrelsen, enligt ett pressmeddelande, gjort tillsynsbesök på kliniken och intervjuat verksamhetsledning, patienter och personal.  Utredningen visar bland annat att ansvarsfördelningen mellan de olika chefsnivåerna inte varit helt klarlagd, skriver Socialstyrelsen och påpekar vikten av att denna ansvarsfördelning tydliggörs. Det finns dock ingen anledning att kritisera utformningen av vare sig personalsammansättning eller lokaler, och inte heller kan någon kritik riktas mot de anställda som tjänstgjorde natten då branden bröt ut. Personalen får anses ha riskerat liv och hälsa i försöken att släcka branden och rädda patienterna, skriver Socialstyrelsen.  Informationen till de anhöriga har dock varit bristfällig i några fall. Socialstyrelsen förutsätter nu att sjukhusledningen tar fram rutiner för anhöriginformation, samt ser över och gör en riskbedömning av den fysiska vårdmiljön så att patientsäkerheten så långt som möjligt garanteras. Flera åtgärder har redan vidtagits från sjukhusledningens sida för att förhindra att något liknande inträffar igen, och dessa kommer att följas upp av Socialstyrelsens löpande tillsyn.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev