Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Positiv syn på förebyggande arbete

Publicerad: 19 mars 2013, 12:24

Drygt 60 procent av vårdpersonalen som svarat på enkäten skulle vilja arbeta mer med rådgivning om fysisk aktivitet och matvanor.

Foto: Photos.com

Både sjukvårdspersonalen och patienterna är positiva till att diskutera levnadsvanor. Det visar en ny enkätundersökning.


Av vårdpersonalen som svarat på Socialstyrelsens enkät säger 60 procent att de skulle vilja arbeta mer med rådgivning om fysisk aktivitet och matvanor. Hälften säger att de skulle vilja arbeta mer med rådgivning kring tobaksbruk och riskbruk av alkohol. Bland chefer i vården är andelen som vill arbeta mer förebyggande tio procent högre.

Men det varierar i vilken grad vården faktiskt ägnar sig åt rådgivning om levnadsvanor. Ungefär hälften av den tillfrågade vårdpersonalen ger råd kring fysisk aktivitet. Men bara en fjärdedel av den tillfrågade vårdpersonalen ger råd om riskbruk av alkohol. Brist på tid är det främsta skälet som de anställda i vården anger som orsak till att de inte pratar om levnadsvanor med sina patienter i så stor utsträckning som de skulle vilja. Många önskar också mer utbildning för att bli bättre på att samtala om levnadsvanor. Framförallt utbildning i samtalsmetodik.

I den enkät som gjorts till allmänheten svarar var tredje att de skulle vända sig till sjukvården om de känner behov av att ändra sina matvanor. Var fjärde skulle vända sig till vården för stöd att ändra alkohol- och motionsvanor och var femte när det gäller tobaksvanor. Femton procent av dem som svarade på enkäten hade pratat om sina levnadsvanor med sjukvårdspersonal under det senaste halvåret. De som haft ett sådant samtal var övervägande positiva, nio av tio förstod varför ämnet togs upp, kände sig respektfullt bemötta och tyckte att vårdpersonalen hade lyssnat på dem.

Socialstyrelsen skickade ut enkäter till nästan 4000 vårdanställda och till 2000 slumpvis utvalda personer från allmänheten med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Bland de vårdanställda svarade ungefär två tredjedelar. Enkäten till allmänheten besvarades av drygt hälften av de tillfrågade.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev