Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Rapport visar på stora brister inom psykiatrin

Publicerad: 27 september 2018, 06:36

Var sjätte patient inom psykiatrin har utsatts för skador och i fyra fall av fem följs inte riktlinjer. Det visar en ny journalgranskning.


Ämnen i artikeln:

SKR

Granskningsteam i landets landsting och regioner har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting gått igenom 2 679 slumpvis utvalda patientjournaler från vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin.

Genom så kallad markörbaserad journalgranskning identifierades skador i 17 procent av journalerna inom allmän vuxenpsykiatrisk vård. Närmare hälften av skadorna bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara, det vill säga vårdskador, skriver SKL på sin hemsida. Organisationen noterar att skadenivån därmed liknar den inom somatisk vård.

Undersökningen visar också på en skillnad mellan könen som behöver undersökas vidare. I 22 procent av journalerna från kvinnor hittades skador. Motsvarande andel för män var 13 procent. Samma mönster återfanns för undvikbara skador som återfanns i 9,7 procent av kvinnornas journaler och i 6,3 procent av männens.

Enligt SKL var ett av de vanligaste skadeområdena förlängt sjukdomsförlopp, som bland annat inrymmer obehandlat sjukdomstillstånd, felaktig diagnos, otillräcklig behandlingseffekt eller avbruten behandling.

Utöver vårdskador visade journalgranskningen också att det i 78 procent av alla journaler fanns en eller flera så kallade kvalitetsbristmarkörer vilket indikerar bristande följsamhet till nationella och lokala riktlinjer. Den vanligaste kvalitetsbristmarkören var avsaknad av vårdplan, något som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, också tidigare noterat i sin tillsynsrapport för 2017.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev