måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Svidande Ivo-kritik mot skönhetssalonger

Publicerad: 9 maj 2023, 10:21

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Läkemedel som förvaras tillsammans med livsmedel och utrustning från 1980-talet. Vid en tillsyn av 33 verksamheter som utför estetiska ingrepp och behandlingar hittade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo brister i samtliga.

Ämnen i artikeln:

IvoPlastikkirurgi

TT


Under 2022 genomförde Ivo en tillsyn av 33 verksamheter i Sverige som bedriver estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar. Resultaten av den visar på brister i samtliga.

– Det är en tidigare oreglerad bransch där det finns ett stort mått av okunniga och oseriösa aktörer, säger Göran Olsson, ansvarig enhetschef för tillsynen på Ivo.

– Nu är de på många sätt att jämställa med hälso- och sjukvårdsinrättningar, men har inte tagit till sig vilka regler det är som gäller.

Läs också: Klinik tog extra betalt för att plocka ut magballonger

Bland exemplen på brister som lyfts fram nämns att i 14 av verksamheterna utfördes injektionsbehandlingar av personal som saknade den legitimation som krävs. I två av dem utfördes även kirurgi av icke legitimerad personal.

En annan verksamhet gavs läkemedel som kan orsaka hjärtstillestånd i för höga doser utan att personalen hade beredskap för att hantera en akut situation, vilket utgjorde en påtaglig risk för patienternas liv och hälsa, enligt Ivo. I samma verksamhet fanns medicinteknisk utrustning som hade utgångsdatum 1987.

Till följd av tillsynen har Ivo nu fattat beslut om att förbjuda två av verksamheterna från att utföra fler behandlingar. Fem av dem har ålagts att antingen säkerställa att injektionsbehandlingar utförs av legitimerad personal eller upphöra med dem. I 25 ytterligare fall har myndigheten krävt att verksamheterna redovisar vilka åtgärder de vidtar för att få bukt med de konstaterade bristerna.

Ivo konstaterar också att tillsynen har visat på svårigheter att kontrollera branschen eftersom verksamheterna ofta är svåra att få kontakt med och bedrivs på platser som privata bostäder, hotell, bilar eller via olika event.

Myndigheten föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning för att ge fler verktyg för att granska branschen. Ivo vill bland annat ha möjlighet att utföra tillsyn i bostäder och andra privata utrymmen och genomföra vad man beskriver som dolda besök.

Läs också: Första domen om olaglig botoxbehandling

– Alltså boka en tid hos en utövare, gå dit och ställa frågor utifrån det. Det är ofta man bokar en tid hos en legitimerad yrkesutövare, men när man är på plats tror vi att det är andra som utför behandlingarna, förklarar Göran Olsson.

I ett mejl till TT skriver sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att Ivo:s tillsyn visar på “många och stora brister”.

“Patienter kommer i kläm och utsätts för allvarliga risker. Regeringen kommer göra en noggrann läsning av rapporten och, som tidigare meddelat, följa upp hur den så kallade skönhetslagen fungerar.”

Albin Lindström/TT

Fakta: Framkomna brister

De brister som har uppdagats i Ivos tillsyn av verksamheterna avser läkemedelshantering, dokumentation, ledningssystem, basal hygien samt information till patienter.
Det framkom bland annat att flera verksamheter förvarar läkemedel i kylskåp tillsammans med livsmedel och att väsentliga uppgifter saknades i patientjournaler.
I en verksamhet användes en urna med använda sprutspetsar i som dekoration i mottagningen och i en annan sprang en hund lös.
Källa: Ivo

Fakta: Ny lag från 2021

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft för att stärka skyddet för patienterna.

Den nya lagen ställer högre kompetenskrav på de som utför behandlingarna och verksamheterna måste teckna patientförsäkring.

Verksamheterna är också skyldiga att anmäla sin verksamhet till Ivo för att få utföra behandlingarna och att informera patienterna om betänketid och samtycke, samt se till att de är över 18 år.

Verksamheter som inte uppfyller kraven får inte fortsätta utföra estetiska behandlingar.

Källa: Ivo

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev