Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Patientsäkerhet

Sylf kräver besked om jour för läkarvikarier

Publicerad: 15 April 2015, 05:30

Att låta olegitimerade läkare ha ensam jour på akuten är inte patientsäkert. En legitimerad kollega ska alltid finnas där, enligt Ivo. Men beslutet ger otydliga signaler om examinerade läkares kompetens, tycker Sylf.


Under­läkare och AT-läkare måste veta ­vilken roll de har och ­vilket ansvar de får ta.

Den som har gått färdigt läkar­utbildningens nionde termin eller tagit läkarexamen – men ännu inte börjat sin AT – kan få ett särskilt förordnande att vikariera som läkare. För att lösa bemanningen får de på många håll gå primärjourer på sjukhusens akutmottagningar, helt på egen hand. Men nu ska det vara slut med det.

Ett vägledande principbeslut från Ivo slår fast att läkare som ännu inte påbörjat sin AT inte ska ha ensamjour på akuten.

Beslutet har tagits efter en granskning av situationen för vikariatsförordnade underläkare i Norrbotten. Ivo har kritiserat landstinget efter en anmälan om en vårdskada som orsakades då en ensam under­läkare, som gick jour på akuten, inte fick tillräckligt stöd.

Nu har divisionen för närsjukvård i Norrbottens läns landsting ändrat rutinerna för bemanning på akuterna.

– Vi har – som lägst – en legitimerad läkare på plats, säger divisionschef Ylva Sundkvist.

Även när AT-läkare går jour?

– Nej, enligt Ivo är det bara de som inte kommit till AT än som ska ha en legitimerad läkare som stöd.

På Ivo hänvisar inspektören Gitte Larsson till att AT-läkarnas tjänstgöring regleras av förordningen om handledning, därför kan de ta ensam­jourer på akuten.

– Dessutom är det stor skillnad mellan en läkare som är i början eller slutet av sin AT, säger Gitte Larsson.

Hon vill inte gå närmare in på om myndigheten planerar att utreda om det ska ställas samma krav på stöd även för AT-läkare.

– Vi började med att utreda den lägsta läkarkompetensen. Hur, om och när vi ska titta på AT-läkare kan jag inte uttala mig om.

Sveriges yngre läkares förening, Sylf, har länge krävt att examinerade läkare och AT-läkare ska ha tillgång till en legitimerad läkare inom den aktuella specialiteten, på sjukhuset, då de går jour. Den högre kompetensen måste alltså inte finnas på plats på akutmottagningen hela tiden, det räcker om den finns i huset.

Ordföranden Emma Spak välkomnar att frågan om stöd till under­läkare aktualiseras men anser sam­tidigt att Ivos ställningstagande om jourerna på akuten behöver förtydligas.

– Det här är ett stort principiellt beslut som det behövs samsyn kring om det ska tillämpas generellt. Under­läkare och AT-läkare måste veta vilken roll de har och vilket ansvar de får ta. När man diskuterar examinerade underläkare är det viktigt att utgå från deras faktiska kompetens, säger Emma Spak.

Hon syftar på högskoleförordningen som säger att de som ut­examinerats som läkare bland annat ska ha fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera och behandla de vanligaste sjukdomstillstånden. De ska också ha självkännedom och förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och kompetens.

– Detta kan man inte kräva av läkar­studenter som gått nio terminer och ännu inte avslutat grund­utbild­ningen. Examensmålen och de examinerade läkarnas reella kom­petens bör beaktas, säger Emma Spak.

Drygt 40 procent av underläkare med examen – men som saknar AT – går ensamjourer. Medan 45 procent av AT-läkarna säger att de jourtjänstgjort utan legitimerad kollega tillgänglig på sjukhuset, enligt Sylf:s senaste AT-enkät.

Relaterat material

Ivo stoppar ensamarbete för vikarierande läkare

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev