onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Utredare vill registrera vaccinationer med tvång

Publicerad: 30 mars 2005, 13:04

Sverige bör inrätta ett nationellt vaccinationsregister, där vaccinationer inom barn- och skolhälsovården registreras utan samtycke. Det föreslår tre myndigheter till regeringen.


Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet fick i höstas regeringens uppdrag att utreda "behovet av och förutsättningarna för" ett nationellt vaccinationsregister, se Dagens Medicin nr 46/04.

Nu slår myndigheterna i en rapport till regeringen fast att det behövs ett nationellt vaccinationsregister.

I ett första skede föreslår myndigheterna att de åtta vaccinationer som ges inom barn- och skolhälsovården - till exempel kikhosta och polio - registreras.

I ett andra skede bör vaccination mot influensa till personer över 65 år registreras.

- Visionen på lång sikt är att alla vaccinationer ska finnas med i registret, säger Harald Heijbel, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet och ansvarig för rapporten.

De tre myndigheterna föreslår att det ska bli obligatoriskt för den som vaccineras inom barn- och skolhälsovården att ingå i registret. Övriga vaccinationer ska vara frivilliga.  En nackdel med obligatorisk registrering kan vara att patienten, eller patientens föräldrar, inte vill tillåta vaccination.

- Men erfarenheten från andra länder och från pilotprojekt i Sverige talar för att den risken är liten. De allra flesta inser att registret är en vettig sak, säger Harald Heijbel.

Registret kan underlätta forskning  Rapporten pekar på att en lagreglerad uppgiftsskyldighet skulle göra det möjligt för forskarna att få reda på exakt vaccinationstäckning och att det skulle förbättra möjligheterna att genomföra studier med epidemiologisk metodik. Studierna kan då baseras på hela befolkningen och inte på ett urval, lokala sammanställningar behöver inte genomföras och arbetet att inhämta samtycke kan rationaliseras bort. Ur folkhälsosynpunkt krävs därför obligatorisk registrering av vaccinationer inom barn- och skolhälsovården, hävdar de tre myndigheterna.

I princip ska uppgifterna i registret, enligt förslaget, kunna sparas hur långt som helst.

- Det är för att det ska vara möjligt att studera eventuella orsakssamband mellan vaccineringar och sjukdomar som kan bryta ut årtionden senare, som cancer, berättar Harald Heijbel.

Enskildas säkerhet ett argument  Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet vill att det ska bli möjligt att samköra uppgifter ur vaccinationsregistret med befolkningsregistret och med register som har uppgifter om den medicinska händelse eller biverkning som ska studeras.

De tre myndigheterna anför också två andra huvudargument för att införa ett nationellt vaccinationsregister.

-För att informera den enskilda och vårdpersonal om tidigare vaccinationer. Det ökar den enskildas säkerhet och minskar antalet vaccinationer som görs "för säkerhets skull".

-Att effektivisera arbetet i vården genom att exempelvis elektronisk rapportering ersätter manuell hantering, och genom att journalföringen och biverkningsrapporterna förenklas.

Registret föreslås innehålla uppgifter om personnummer, vaccin, vaccination och eventuella reaktioner på eller biverkningar av vaccinationen.

De tre myndigheterna föreslår att Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att utveckla och driva vaccinationsregistret. Ett sådant register skulle kunna infogas i ett för vården gemensamt journalsystem.

Bollen passas därför nu vidare till patientdatautredningen, som har regeringens uppdrag att senast den 31 december ta ställning till både frågan om ett nationellt vaccinationsregister och till ett nationellt patientjournalsystem.  stefan.helte@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev