Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Vårdgivarportal gör det lättare att utreda dödsfall

Publicerad: 1 september 2006, 09:49

Nu tar Rättsmedicinalverket i Linköping hjälp av landstingets vårdgivarportal för att utreda oklara dödsfall. Istället för att jaga information ipappersarkiv och via telefon, får rättsläkarna snabbt tillgång till en mängd olika elektroniska patientdata.


I Landstinget i Östergötlands digitala vårdgivarportal lagras alla   patientuppgifter som rör till exempel vårdtillfällen, undersökningar och   provtagningar. Detta innebär att det går att söka på en person och få fram när   han eller hon besökt sjukvården, vilka undersökningar och prover som gjordes och   vad resultaten visade. I vissa fall finns även den löpande journaltexten   tillgänglig i digital form, till exempel inom primärvården.

Sedan förra   året är den rättsmedicinska avdelningen vid Rättsmedicinalverket i Linköping   uppkopplad mot denna vårdgivarportal.
- Det här är ett smidigt sätt för oss   att få en bild av personens sjukdomshistoria. Vi kan även se diagnoskoderna, och   på sikt ska vi också kunna ta del av medicinlistorna, berättar initiativtagaren   Fredrik Bäckström, rättsläkare i Linköping.

Har begränsat med   tid
Rättsmedicinska avdelningen i Linköping sorterar under   Rättsmedicinalverket som är en statlig myndighet. Huvuduppgiften är att   genomföra obduktioner på uppdrag av polis- eller åklagarmyndigheter. Detta görs   till exempel vid misstanke om våldsbrott och vid självmord, liksom vid olyckor   och oklara dödsfall. Varje år görs i landet cirka 5500 sådana   obduktioner.

Det är angeläget att få fram så mycket bakgrundsinformation   som möjligt före själva obduktionen, så att man vet vilka eventuella vävnadsprov   som bör tas för vidare analys.
- Obduktionen pågår i en till två timmar,   sedan transporteras kroppen vidare. Vi har alltså begränsat med tid på oss,   säger Fredrik Bäckström.

"Vi sökte många gånger i blindo"
Vid   rena brottsutredningar är det dock inte alltid lika viktigt att samla in   information om personens sjukdomshistoria, förklarar Fredrik Bäckström, eftersom   det i dessa fall ofta finns en uppenbar dödsorsak.

Men vid oklara och   oväntade dödsfall kan journalinformation vara mycket betydelsefull.   Rättsmedicinalverket har därför lagstadgad rätt att kräva in journaluppgifter   från landstingen i samband med dödsfallsutredningar.

Innan rättsläkarna i   Linköping hade tillgång till den digitala informationen fick de lägga ner mycket   tid på att få in journalanteckningar från olika håll.
- Vi visste inte   heller alltid var vi skulle leta. En person kan ju ha vårdats på ett antal olika   ställen under årens lopp. Vi sökte många gånger i blindo, förklarar   han.

Nu däremot har rättsläkarna via vårdportalen tillgång till all   information om patienter som vårdats i Östergötland. Detta har dock lett till   ett annat problem: Hur ska man sortera ut vad som är viktigt ur den stora   informationsmängden?

Hoppas att fler ska få hjälp
För att få   hjälp att systematisera informationen har rättsmedicinska avdelningen därför   inlett ett samarbete med institutionen för datavetenskap vid Linköpings   universitet. Målet är att hitta mönster och samband som innebär att det går att   göra mer riktade sökningar i databasen, och därmed begränsa informationsmängden.   

- Till exempel har vi kunnat se att om en kemanalys är gjord under en   vårdperiod är den intressant, annars inte, förklarar Fredrik   Bäckström.

Hans förhoppning är att alla rättsmedicinska avdelningar på   sikt ska ha nytta av det arbete som läggs ner i Linköping.
- I takt med att   datorjournalerna sprider sig, öppnas den här möjligheten för fler   rättsmedicinska avdelningar, konstaterar han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News