Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

De klättrar på Maktlistan 2016

Publicerad: 29 juni 2016, 04:00

Bild 1/11  

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Se plats 1 till 10 i bildspelet ovan och läs hela listan.


1 (1) Gabriel Wikström (S), sjukvårdsminister, 31 år, Västerås. Är fortfarande mäktigas t i Sjukvårdssverige enligt de flesta. Men det finns ett växande missnöje över att det händer för lite och att det inte går tillräckligt snabbt. Inte minst från SKL, som väntar på flera försenade beslut. En del undrar om han har en för svag ställning i regeringen för att få sin vilja igenom. Andra tycker att han prioriterar ­folkhälsa och idrott mer än vård­frågorna.

2 (3) Anders Henriksson (S), vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, 54 år, Kalmar. Politiken har kopplat ett allt starkare grepp om SKL enligt många bedömare. Att det är Anders Henriksson som styr över sjukvårdsfrågorna där är det ingen tvekan om. Tillsammans med listans nummer fem utgör han ett radarpar som stundtals sätter tuff press på partikamraterna på socialdepartementet och ser till att bångstyriga landsting rättar in sig i ledet.

3 (2) Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, 53 år, Järfälla.
Kritiken mot att reformtakten är för långsam riktas ofta mot henne. Hon är den som ska se till att Gabriel Wikströms politiska agenda blir verklighet. Trots vissas missnöje är hon respekterad. Och stundtals fruktad. ”Hon kan ringa vilken tid som helst på dygnet” berättar en makthavare. Det sägs också att Agneta Karlsson inte drar sig för att leverera en utskällning när hon inte är nöjd.

4 (24) Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, 52 år, Stockholm. Posten som gd på Socialstyrelsen är betydligt tyngre än den hon lämnade på SBU. Men det är hennes egenskaper och drivkraft som tar henne till den absoluta toppen av maktlistan. Alla lyssnar på henne, alla inspireras av henne och alla tror att hon kommer att göra Socialstyrelsen till en verklig maktfaktor i svensk sjukvård igen. Receptet är ett lyssnande och idésprutande ledarskap.

5 (6) Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 55 år, Stockholm. Styr över sjukvården på SKL tillsammans med listans tvåa. Trots att han anses vara en vänstersosse så tycks samarbetet över blockgränsen fungera bra. Han sägs komma bra överens med sin vice ordförande Mats Eriksson (M). Är respekterad och inflytelserik inom sitt parti i sjukvårdsfrågor. Men på hemmaplan i Stockholm kämpar han i motvind i opposition.

6 (23) Göran Stiernstedt, utredare/konsult, 67 år, Stockholm. Oftast brukar utredare falla i glömska när de har lämnat sin utredning. Göran Stiernstedt är ett lysande undantag från den regeln. Sedan han lämnade sitt slutbetänkande ”Effektiv vård” har han synts och hörts överallt. Hans radikala förslag som bland annat innebär att dela primärvården i två delar har hyllats. Nu är frågan hur radikal regeringen vågar vara när de ska genomföra förslagen.

7 (7) Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet, 43 år, Danderyd. Har befäst sin position som en av svensk sjukvårds mest inflytelserika makthavare. Är ohotad på sin position i Läkarförbundet och har stort förtroende bland vårdpolitiker oavsett politisk färg. Få vill göra sig till ovän med Läkarförbundet i onödan. Men det finns en och annan som undrar om Heidi Stensmyren är för kompromissvillig och inte vågar ta tuffa fackliga strider när det behövs.

8 (5) Ardalan Shekarabi (S), civilminister, 37 år, Knivsta. Hamnade högt på förra årets lista på grund av vinstfrågan och regionfrågan. Vinstfrågan anses nu vara död enligt de flesta bedömare. Men regionfrågan lever i allra högsta grad. Civilministern har dessutom ansvar för de för sjukvården viktiga upphandlingsfrågorna. Dessutom fick han nyligen ett övergripande ansvar för e-förvaltning vilket innebär att han får ett visst inflytande över e-hälsofrågorna.

9 (4) Hans Karlsson, direktör, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, 54 år, Arvika. Politiken har stärkt sitt inflytande över SKL och Hans Karlsson anses av många ha varit frånvarande och inte tagit plats i debatten under det senaste året. Om det är självvalt eller om den politiska ledningen har tvingat honom att ta ett steg åt sidan är oklart. Trots det har han fortfarande mest makt bland tjänstemännen på SKL när det gäller sjukvård.

10 (8) Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet, 47 år, Göteborg. Ramlar ner ett par hack på listan. Hon anses av en del ha fastnat i samma hjulspår när hon står upp för de traditionella fackliga frågorna om sjuksköterskornas arbetsvillkor. Å andra sidan gör det henne populär bland medlemmarna. Och med deras stöd i ryggen är hon fortfarande en av de tyngsta rösterna i den svenska sjukvårdsdebatten. Men vissa tycker att hennes röst hörts mindre det senaste året.

11 (15) Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 46 år, Enköping. Kompetent och kunnig är ord som återkommer när andra makthavare tycker till om henne. När frågorna om prissättning av läkemedel ligger högt på regeringens agenda innebär det att Sofia Wallström och TLV får en nyckelroll. Att hon fått ansvar för den viktiga utredningen om kunskapsstöd och nationella riktlinjer ökar hennes inflytande ytterligare.

12 (14) Ann-Sofi Lodin, region­direktör, Västra Götaland, 54 år, Göteborg. Med sin rutin har hon kommit att bli den klarast lysande stjärnan bland landstings- och regiondirektörerna. På hemmaplan är hon en auktoritet som politiker, tjänstemän och professionsföreträdare respekterar. När Stockholm har varit inne i ett landstingsdirektörsbyte har hennes position blivit allt starkare även på det nationella planet och allt fler lyssnar till Västra Götalands starka kvinna.

13 (9) Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting, 64 år, Stockholm. När politikerna tar för sig mer på SKL får Håkan Sörman mindre inflytande som vd. Att han fick bottenbetyg i tidningen Chefs chefstest bidrar inte heller till att stärka hans position. Många av dem som betygsatte honom anmärkte bland annat på att han ägnade sig åt för mycket detaljstyrning. Nu närmar han sig 65-års-strecket och allt fler tror att han snart väljer att gå i pension.

14 (11) Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, 41 år, Stockholm. Både regeringen och Försäkringskassan har det senaste året lyft fram sjukvårdens roll i arbetet med att minska sjukskrivnings­talen. Men sjukvårdens företrädare är inte imponerade av de konkreta förslag som Annika Strandhäll hittills har presenterat. Vissa tycker att ministern mest verkar vilja lämpa över ansvaret på vården utan att tillföra de resurser som behövs.

15 (10) Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, 46 år, Järfälla. Förväntningarna var stora när hon gick från landstingspolitiken i Stockholm till regeringen. Men vårdens makthavare tycker inte att hon har levt upp till det de förväntade sig av en forskningsminister med extra kunskap om sjukvården. Kanske kan en rejäl satsning på klinisk forskning och life science i forskningsproppen blidka sjukvårdens företrädare.

16 (20) Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 44 år, Stockholm. Det är ingen tvekan om att Anna Starbrink är den som bestämmer över sjukvårdspolitiken i Stockholm. Kanske inte helt när det gäller resurserna men definitivt när det handlar om innehållet. Men minoritetsstyret kräver kompromisser. Något hon lyckats med genom till exempel uppgörelsen med oppositionen om ersättningssystemet i primärvården.

17 (12) Johan Carlson, generaldirektör, Folk­hälsomyndigheten, 62 år, Uppsala. Fick ett uppsving när den nya regeringen satte fokus på folkhälsofrågorna under sin första tid. Men många frågar sig vad det egentligen blev för resultat av betoningen på folkhälsan. Och om myndigheten har dragit nytta av uppbackningen från regeringen. Många tycker också att Johan Carlson har varit förvånansvärt osynlig för att leda en myndighet vars frågor ofta är i rampljuset.

18 (16) Gunilla Hult Backlund, general­direktör, Inspektionen för vård och omsorg, 61 år, Stockholm. Leder en myndighet som har fått en utmaning under flyktingkrisen. Kostnaden för tillsynen av hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn är en av de poster som har rusat i väg i Ivos budget. Vissa menar att tillsynen av sjukvården har blivit lidande av det ansträngda läget. Andra tycker att Ivo under omständigheterna trots allt har gjort en fullt godkänd insats.

19 (13) Emma Henriksson (KD), ordförande i riksdagens social­utskott, 38 år, Nacka. Att tillhöra riksdagens minsta parti underlättar inte uppgiften att leda socialutskottet. Dessutom anses hon vara försvagad inom sitt eget parti efter partiledarbytet. En del tycker att andra ledamöter i utskottet har mer makt. Trots de tuffa förutsättningarna anser många att hon gör ett bra jobb. Och hon får beröm för att ha blivit allt mer påläst i vårdfrågorna sedan hon tillträdde.

20 (22) Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys, 50 år, Stockholm. Många trodde att den nya regeringen skulle lägga ner Vårdanalys. Istället har myndighetens ansvarsområde utökats med omsorgssektorn. Är en älsklingsmyndighet bland vårdens makthavare. Men en och annan frågar sig om resultaten från myndighetens rapporter gör någon skillnad i sjukvården. Fredrik Lennartsson är oavsett vilket en omtyckt ledare som respekteras i Sjukvårdssverige.

21 (26) Lena Micko (S), ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, 61 år, Linköping. Har till stor del lämnat över ansvaret för sjukvårdsfrågorna till listans tvåa. Men inte helt och hållet. Hon håller koll på vad som händer även på sjukvårdsområdet. Om det behövs är hon redo att kliva in. När överenskommelser med regeringen ska förhandlas finns hon med och i frågor som har stor betydelse för landstingens ekonomi fattas inga beslut utan henne.

22 (-) Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, 62 år, Linköping. Bakgrunden som landstingsråd i Östergötland gör att ingen ifrågasätter hennes sjukvårdskunnande. Till skillnad från företrädaren Veronica Palm anses Anna-Lena Sörensson ha ett genuint intresse för vårdfrågorna. Hon sägs ha en god kontakt med socialdepartementet och hon har en viktig roll när kompromisser ska förhandlas fram i utskottet.

23 (29) Jonas Andersson (L), sjukvårdsregionråd, Västra Götaland, 50 år, Partille. Rutinerad politiker som har en nyckelroll i Västra Götaland där han är en trygg auktoritet som alla lutar sig mot i vårdfrågorna. Frågan är om de andra partierna i koalitionen kommer att låta honom behålla den totalt dominerande positionen han har nu. Även i SKL-sammanhang har han en viktig roll i sjukvårdsdelegationen och är respekterad för sin klokskap över parti- och blockgränser.

24 (31) Stefan Jutterdal, ordförande, Fysio­terapeuterna, 59 år, Oskarshamn. Får deltagare på möten runt om i landet att resa på sig med mantrat ”sitta är det nya röka” som blivit ett begrepp i Sjukvårdssverige. Är mer än en fackförbundsordförande. Han är en lobbyist för fysisk aktivitet som har satt en ganska liten yrkeskår på kartan och fått makthavarnas öra. Vissa tycker att han är mer inflytelserik än både Läkarförbundets och Vårdförbundets ledare.

25 (21) Mats Eriksson (M), vice ordförande i sjuk­vårds­delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 56 år, Varberg. Har en viktig roll i sjukvårdsdelegationen där besluten ofta är breda politiska överenskommelser. Han syr ihop dessa i förhandlingar med listans femma. I Halland har han blivit symbolen för motståndet mot storregioner. Det mesta talar för att Halland blir överkört av regeringen. Men Mats Eriksson tänker inte ge sig utan strid.

26 (32) Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, 40 år, Stockholm. Det har kärvat en aning i de tre storregionernas IT-samarbete 3R som han ansvarar för den politiska ledningen av. Men Daniel Forslund har inte låtit tvekande skåningar stå i vägen för genomförandet. Han har under de senaste åren skapat sig en plattform som landets mest inflytelserika vårdpolitiker i e-hälso- och digitaliseringsfrågor.

27 (41) Alf Jönsson, regiondirektör, Skåne, 56 år, Kalmar. Lugnt och metodiskt lotsar Alf Jönsson Region Skåne genom tuffa utmaningar för sjukvården och regionens ekonomi. Att den rödgröna minoriteten lyssnar på honom är det ingen tvekan om. Flera av de makthavare vi träffat konstaterar att Alf Jönsson ”har mer inflytande än Henrik Fritzon”. Han jobbar hårt på att även få vårdpersonalens förtroende genom att åka runt och bjuda på ”kaffe med Affe”.

28 (19) Anders W Jonsson (C), ledamot i riksdagens socialutskott, vice partiledare, 55 år, Gävle.  Har nyligen kommit tillbaka till sin ordinarie roll efter att ha vikarierat som partiledare under Annie Lööfs föräldraledighet. Under tiden som vikarierande partiledare var han tvungen att lägga fokus på annat än sjukvårdsfrågor. Nu är många nyfikna på vad barnläkaren från Gävle kan uträtta när han återigen får ägna sig åt de frågor han kan bäst.

29 (28) Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen, 49 år, Stockholm. Har under året gjort några utspel som inte alltid landat väl i sjukvården. Till exempel när Lif krävde en utredning av den fria förskrivningsrätten och kritiserade off label-förskrivning. Även när han tog Reumatikerförbundets nu avsatta ordförande Anne Carlsson i försvar fick han kritik. Trots detta är Anders Blanck en lobbyist med stort inflytande och går aldrig att räkna bort.

30 (25) Åsa Regnér (S), barn- äldre- och jämställdhetsminister, 51 år, Lidingö. Har stora möjligheter till inflytande över frågor som är viktiga för sjukvården. I gränslandet mellan sjukvård och äldreomsorg finns utmaningar som många längtar efter att någon ska ta tag i. Men en stor del av de makthavare Dagens Medicin har talat med tycker att hon ägnat för lite energi åt dessa utmaningar. När hon syns och hörs är det oftast i jämställdhetsfrågor.

31 (43) Anders Lönnberg, nationell life science-samordnare, 61 år, Lidingö. Har ett enormt kontaktnät och är en skarp debattör som låter sig höras och som har satt life ­science på kartan. Hoppade in som vikarierande riksdagsledamot för Socialdemokraterna i några månader nyligen. Kopplingen till partiet lär inte vara någon nackdel när han ska försöka få gehör för satsningar på life science. Om han lyckas med detta visar sig i höstens forskningspropp.

32 (36)Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, 61 år, Söderköping. Utredningen om den högspecialiserade vården och den pågående regionutredningen har satt cancervården i fokus. Det arbete Gunilla Gunnarsson har lett med regionala cancercentrum ses som en förebild för koncentration av högspecialiserad vård. Många iakttar också nyfiket hur arbetet går med att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården.

33 (39) Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna, förste vice ordförande, Läkarförbundet, 54 år, Göteborg. Kunnig, skicklig och konstruktiv är några ord andra makthavare beskriver henne med. Många konstaterar att hon fungerar bra tillsammans med Heidi Stensmyren och att de utgör en stark ledarduo för förbundet. Hon ses som en ”samarbetsperson” som är en god lyssnare. Har tagit för sig i debatten och synts i till exempel vårdplatsfrågan.

34 (42) Anders Åkesson (MP), regionråd, Skåne, 50 år, Malmö. Liksom förra året är Anders Åkesson ensam miljöpartist på Dagens Medicins maktlista. Han är den som ansvarar för att utveckla partiets sjukvårdspolitik. Sitter i partistyrelsen och har en viktig roll i sjukvårdsdelegationen i SKL. Hemma i Skåne anser de flesta bedömare att han är den regionpolitiker som har störst inflytande över sjukvårdsfrågorna trots att andra formellt sett har mer makt.

35 (50) Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening, 39 år, Mölndal. En av raketerna på årets lista. ”Hon representerar moderniseringen av Läkarförbundet”, säger en av de makthavare Dagens Medicin talat med. Hon blir inbjuden till de flesta forum som handlar om professionsfrågor. Men också till bredare sammanhang kring utvecklingen av sjukvården. Inte minst under Almedalsveckan där hon är en drömvärvning till alla seminariepaneler.

36 (45) Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting, 60 år, Stockholm. Stark ledare som vet vad hon vill och kan sjukvården på sina fem fingrar. I vakuumet i väntan på en ny landstingsdirektör har hon fått kliva fram ytterligare. Har politikens förtroende och ett tätt samarbete med nummer 16 på listan.  Är mångas favorit till landstingsdirektörsposten men enligt källor till Dagens Medicin är hon inte intresserad.

37 (48) Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, 56 år, Stockholm. Allas blickar är riktade mot Solna inför invigningen av Nya Karolinska. Hans tid som direktör har varit en lång väntan på det nya sjukhuset. En väntan kantad av bekymrande uppgifter om kostnaderna för bygget. Nu är det snart upp till honom och sjukhusledningen att leverera resultat som gör att en skeptisk opinion ser fördelarna med det nya sjukhuset.

38 (35) Thomas Berglund, vd och koncernchef, Capio, 64 år, Göteborg. Liksom resten av den privata vårdsektorn väntar Capio på resultatet av Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden. Men inte med någon större oro eftersom få ser hur regeringen skulle kunna få en riksdagsmajoritet med sig för någon omfattande reglering. Trots det ligger Thomas Berglund precis som de flesta andra företrädare för den privata vården lågt i väntan på utredningen.

39 (37) Henrik Fritzon (S), regionråd, Skåne, 43 år, Kristianstad. Delegerar till stora delar sjukvården till andra. Men har alltid ett finger med i spelet i de övergripande frågorna. Till exempel regionfrågan där Socialdemokraterna i Skåne inte har samma positiva inställning till storregioner som regeringen. Han brottas också med att försöka skapa majoritet för sina förslag i det bräckliga politiska läget som det rödgröna minoritetsstyret har att hantera.

40 (38) Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, 58 år, Uppsala. Alla är överens om att psykiatrifrågorna är viktiga. Och alla är överens om att det händer för lite på psykiatriområdet. Om Ing-Marie Wieselgren inte får de resurser hon behöver för sitt uppdrag blir hon bara en idéspruta utan verkstad att förverkliga idéerna i. Hennes hopp står till sjukvårdsministern som har sagt att psykisk ohälsa är ett prioriterat område.

41 (51-100) Kjell Asplund, ordförande, Statens medicinsk etiska råd, 73 år, Stockholm. Nosar rätt på de svåraste etiska utmaningarna för sjukvården och räds inte att göra kontroversiella ställningstaganden. Syns och hörs gärna i debatten. Att han nu har utsetts till extern granskare av Macchiarini-affären gör inte hans maktposition mindre. Hela Sjukvårdssverige väntar med spänning på de slutsatser han ska presentera någon gång i slutet av sommaren.

42 (47) Torkel Nyman, chef för enheten för folkhälsa och sjukvård, socialdepartementet, 45 år, Stockholm. Jobbar i kulisserna och låter politikerna synas utåt. Men bakom scenen är han en oumbärlig resurs för Gabriel Wikström och Agneta Karlsson. ”Han får saker och ting gjorda”, säger en makthavare med insyn i arbetet på socialdepartementet. Hans bakgrund på finansdepartementet är värdefull i de tuffa förhandlingarna mellan departementen.

43 (44) Jan Eriksson, chef för Skånes universitetssjukvård, 58 år, Halmstad. Leder ett sjukhus där miljardsatsningar på nya sjukhusbyggnader i Malmö och Lund pågår. Få ifrågasätter hans makt över utvecklingen på SUS. Men han får också kritik för att inte vara en lagspelare och ägna sig åt för mycket detaljstyrning. Han tycks ha ett gott samarbete med nya regiondirektören Alf Jönsson men har stundtals haft en tuffare relation med de fackliga företrädarna på sjukhuset.

44 (-) Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, 61 år, Huskvarna. En internationell auktoritet inom sjukvårdsutveckling som allt fler även i Sverige nu får upp ögonen för. ”Sveriges bästa omvärldsanalytiker på sjukvårdsområdet”, säger en makthavare. ”Är en vägvisare för hela sjukvården”, säger en annan. Han används bland annat som bollplank av ledningen på SKL. Även på socialdepartementet och i riksdagen är hans namn väl känt.

45 (51-100) Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt Lung, 64 år, Botkyrka. När Anne Carlsson lämnat Reumatikerförbundet får andra patientföreträdare mer utrymme. Inger Roos är en av dem som kliver fram som företrädare för en av de största patientorganisationerna. Har det senaste året jobbat hårt med en kampanj för att öka uppmärksamheten kring KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer med målet att fler ska få rätt diagnos och behandling tidigt.

46 (-) Tobias Baudin, ordförande, Kommunal, 41 år, Stockholm. Vann ordförandeomröstningen som utmanare till valberedningens förslag Berit Müllerström. Har ett svårt uppdrag att leda ett försvagat förbund som behöver repa sig efter skandalerna som ledde fram till Annelie Nordströms avgång. Var tidigare vice ordförande i LO och är väl förankrad i arbetarrörelsen. Har spännande utmaningar framför sig som bland annat handlar om undersköterskornas roll i sjukvården.

47 (51-100) Torsten Håkansta, generaldirektör, E-hälso­myndigheten, 61 år, Stockholm. Leder en myndighet som blir allt viktigare i takt med att e-hälsofrågorna allt mer är på allas läppar. Det är också en myndighet som ansvarar för frågor som för många av dem som jobbar på vårdgolvet är den största källan till frustration i vardagen. Utmaningen är att vända denna frustration till engagemang. Många tycker att Torsten Håkansta är på god väg att lyckas med detta.

48 (51-100) Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götaland, 55 år, Göteborg. Är omtyckt i alla läger och är en samlande kraft för sjukvården i Sveriges näst största region. Många påpekar också att hon har ett stort inflytande i kretsen av hälso- och sjukvårdsdirektörer nationellt. Att hon har suttit länge på sin post och att hon har en genuin bakgrund i vården som smittskydds- och infektionsläkare stärker förtroendet för henne i sjukvården.

49 (51-100) Sara Riggare, debattör och forskare, Karolinska institutet, 45 år, Stockholm. Har skaffat sig en plattform som innebär att de flesta makthavare i sjukvården lyssnar på henne. Kombinationen patientrepresentant, entreprenör och forskare ger henne uppmärksamhet från många håll. Toppade Medtech Magazines maktlista förra året och är betydelsefull både som röst för parkinsonpatienter och som kreativ idéspruta i diskussionen om utvecklingen av sjukvården.

50 (-) Bosse Lindquist, producent och regissör, 61 år, Stockholm. Mannen bakom dokumentären ”Experimenten” om kirurgen Paolo Macchiarini och hans luftstrupar av plast. Den har skakat om svensk sjukvård och lett till flera utredningar om hur Macchiarini kunde föra alla bakom ljuset om tillförlitligheten i hans metod. Det Bosse Lindquist har gjort skiljer sig från andra typer av makt på listan. Men få har gjort ett sådant avtryck i svensk sjukvård det senaste året.

Plats 51-100

Catarina Andersson Forsman, generaldirektör, Läkemedelsverket (ny)

Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen, andre vice ordförande, Läkarförbundet (51–100)

Martin Andreasson (M), regionråd, Västra Götaland (51–100)

Anders Anell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning, Lunds universitet (51–100)

Johan Assarsson, vd, Inera (51–100)

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Skåne (51–100)

Ella Bohlin (KD), landstingsråd, Stockholms läns landsting (51–100)

Morgan Eklund (S), politiskt sakkunnig, socialdepartementet (51–100)

Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd, Västra Götaland (51–100)

Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa, socialdepartementet (51–100)

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionråd, Region Örebro län (ny)

Johan Fredriksson, vd och koncernchef, Praktikertjänst (51–100)

Heléne Fritzon (S), ordförande, förhandlingsdelegationen, SKL (ny)

Inga-Kari Fryklund, förbunds­direktör, Vårdföretagarna (51–100)

Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (51–100)

Anna-Lena Hogerud (S), sjukvårdsregionråd, Skåne (51–100)

Barbro Holmberg, regionutredare, Indelningskommittén (ny)

Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård, Karolinska institutet (51–100)

Kent Johansson, regionutredare, Indelningskommittén (ny)

Jan-Ingvar Jönsson, huvud­sekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet (ny)

Liselott Kilaas, koncernchef, Aleris (51–100)

Anders Knape (M), andre vice ordförande, Sveriges Kommuner ­och Landsting (51–100)

Åsa Kullgren, utredare, apoteksutredningen (ny)

Klas Kärre, ordfördande i Cancer­fondens forskningsnämnd (ny)

Stefan Larsson, konsult, Boston consulting group (51–100)

Stefan Lindgren, ordförande, Svenska läkaresällskapet (ny)

Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting (51–100)

Olle Lundberg, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, direktör för Centre for health equity studies (51–100)

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland, ordförande i E-hälsomyndigheten (51–100)

Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet (51–100)

Vivianne Macdisi (S), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län (ny)

Johnny Magnusson (M), regionråd, Västra Götaland (51–100)

Marie Morell (M), oppositions regionråd, Region Östergötland (ny)

Anna Nergårdh, chefläkare och biträdande landstingsdirektör, Stockholms läns landsting (ny)

Stig Nyman, ordförande, Handikappförbunden (ny)

Eva Olofsson (V), oppositionsregionråd, Västra Götaland, ordförande i primärvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting (51–100)

Ilmar Reepalu, utredare, utredningen om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (51–100)

Nina Rehnqvist, ordförande, Statens beredning för medicinsk utvärdering (51–100)

Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting (46)

Karin Rågsjö (V), ledamot i riks­dagens socialutskott (ny)

Carl Johan Sonesson (M), oppositionsregionråd, Skåne (51–100)

Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting (ny)

Anders Tegnell, chef för avdelningen för uppföljning och övervakning, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten (51–100)

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna (51–100) Gilbert Tribo (L), gruppledare, Region Skåne (ny)

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting (51–100)

Ann-Marie Wennberg, tillträdande sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset (ny)

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (51–100)

Cecilia Widegren (M), ledamot i riksdagens socialutskott (51–100)

Hanna Åsberg, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin (ny)

Så rankar vi makthavarna

■ Maktlistan bygger på bakgrundssamtal med ett 50-tal makt­havare i svensk sjukvård. Bedömningen på listan ska spegla både formell makt och informellt in­flytande.
■ Vissa personer som har ett stort indirekt inflytande över vården, som statsministern och finansministern, saknas för att de inte har mer inflytande över vården än över andra sektorer i samhället.
■ Fjolårets placering står inom parantes.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln: