Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Diskussion med föräldrar hjälper barn med astma

Publicerad: 5 oktober 2007, 09:45

Gruppdiskussioner med föräldrar till astmasjuka barn ger positiva resultat för både föräldrar och barn. Minskad sjukvård för barnen och ökad livskvalitet för föräldrarna blir resultatet.


Detta visar en avhandling som inom kort presenteras vid Karolinska institutet, KI, i Solna.

Carl-Axel Hederos, läkare vid barnkliniken i karlstad har i ett flerårigt forskningsprojekt studerat hur gruppdiskussioner med föräldrar till barn med astma påverkar föräldrarnas förmåga att ta till sig läkarnas råd.

Gruppdiskussioner hölls med fyra föräldrapar vars barn just fått astmadiagnos, en sjuksköterska, en läkare och/eller kurator. Föräldrarna kunde ställa frågor till vårdpersonalen och dela erfarenheter med varandra.

Resultaten från studien visar att barn till föräldrar som deltagit i dessa gruppdiskussioner endast hade en fjärdedel så många sjukdagar 18 månader senare, jämfört med  barnen i kontrollgruppen. Även efter en uppföljning sex år senare hade barnen haft färre sjukvårdskontakter än kontrollgruppen.

Också föräldrarnas livskvalitet var högre än hos föräldrar som inte deltagit i gruppdiskussionerna. En förklaring till detta, menar författaren, är att ansvarsfördelningen mellan mamman och pappan påverkas efter att ha deltagit i gruppdiskussionerna. Pappor som deltagit tog ett större ansvar för barnets situation.

– Att jämlikheten mellan könen ökar är troligen en huvudorsak till att metoden fungerar. Det är också viktigt att vi når föräldrarna tidigt när de är ofta är oroliga och mer mottagliga för information, säger Carl-Axel Hederos i ett pressmeddelande från KI.

Karlstads barnklinik, som använder metoden med gruppdiskussioner vid omhändertagande av nyinsjuknade barn, har nu de lägsta siffrorna i landet vad gäller sjukhusvård av barn över två års ålder med astma, enligt KI.    Läs avhandlingen på KI:s hemsida: Asthma in young children: Epidemiology, burden of asthma and effects of a parental information program 

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev