Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Distriktsläkarna färre i flera delar av landet

Publicerad: 25 mars 2002, 08:37

Antalet läkare och sjuksköterskor ökar i landstingen. Men trots satsningarna på primärvården, minskade antalet distriktsläkare på flera håll i landet under förra året. Det visar siffror från Landstingsförbundet.


Antalet anställda i landsting och regioner uppgick till drygt 239100 i november 2001. Räknar man bort kända huvudmannaskapsförändringar, till exempel vårdcentraler som övergått i privat regi, ökade antalet anställda med 3761 jämfört med år 2000.   Siffrorna är preliminära och bygger på uppgifter från samtliga landsting och regioner, utom Västerbottens läns landsting.  Målet är att primärvården ska utgöra ryggraden i den svenska sjukvården. Men trots denna ambition, minskade antalet distriktsläkare och distriktssjuksköterskor på flera håll under år 2001.   Statistik pekar på färre läkare  Enligt den statistik som lämnats in till Landstingsförbundet, tappade Stockholms läns landsting 53 distriktsläkare mellan år 2000 och 2001. Distriktssjuksköterskorna blev 15 färre till antalet.  - Att antalet distriktsläkare skulle ha minskat låter konstigt. Troligtvis har man inte lyckats räkna in samtliga avknoppningar som gjorts i länet, säger Kristina Pesula, personalstrateg vid produktionsstyrelsen i Stockholms läns landsting.   Antalet distriktsläkare minskade i ytterligare åtta landsting. I Östergötland, Blekinge, Halland, Värmland, Västmanland, Dalarna och Jämtland ligger minskningen på mellan en och sex läkare. I Västra Götalandsregionen handlar det om 35 färre läkare jämfört med år 2000. Även här hänvisar man till privatiseringar.  Ökar ST-tjänster i allmänmedicin  - Men visst har vi har haft ett antal pensionsavgångar och tappat en del läkare till bemanningsföretagen. Vi arbetar med åtgärder som kommer att ge resultat både på kort och på lång sikt, säger Lennart Voog, personalresurschef i Västra Götalandsregionen.  Han pekar på att grundutbildningen vid Sahlgrenska akademin, där de medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet ingår, har ökat sin intagning.   Dessutom har antalet ST-tjänster inom allmänmedicin utökats från 120 till 190 på två år. För att fylla vakanserna på kort sikt satsar regionen, i likhet med andra landsting, på rekrytering ute i Europa.  Enligt statistiken har antalet distriktsläkare ökat i endast sju landsting. I de flesta fall handlar det om en handfull läkare. Region Skåne hade emellertid ett tillskott på hela 30 distriktsläkare under förra året.  Satsar på andra yrkeskategorier  - Regionen har ett gynnsamt läge vad gäller rekrytering. Men vi dras fortfarande med besvärande vakanser både inom primärvården och inom vissa jourtunga specialiteter, säger Torgny Levinson, personaldirektör i Region Skåne.   Ett sätt att hantera bristsituationen inom primärvården är att satsa på andra yrkeskategorier. Kuratorer och psykologer var de yrkesgrupper som ökade proportionellt mest i landstingen.   - Genom att få rätt man på rätt plats kan man bygga upp team som förstärker primärvården, säger Lennart Voog.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev